عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

شبکه‌بندی ایستگاه‌های هواشناسی

تأثیر عوامل مختلف آب و هوایی به منطقه مطالعاتی و مرتفع بودن منطقه و کمبود چشمگیر ایستگاههای درون حوضه‌ای موجب گردید که از ایستگاه‌های مجاور محدوده مطالعاتی جهت واکاوی تجزیه و تحلیل بهره گیری گردد. بدین ترتیب طیف ارتفاعی ایستگاه‌ها از 810 متر از سطح دریا (ایستگاه ده‌نمک) تا 2700 متر از سطح دریا (ایستگاه بهان) در محدوده مطالعاتی می‌باشد. بدیهی می باشد هدف اصلی از این گسترش دستیابی به روابط منطقه‌ای مناسب پروژه می‌باشد.

مطالعه صحت و سقم داده‌های بارندگی

اغلب در یک دوره طولانی بر اثر تعویض دستگاه اندازه‌گیری، جابجایی ایستگاه، تعویض مأمور، آماربرداری و یا از بین رفتن حریم ایستگاه ناشی از احداث ساختمان و یا رشد درختان در اطراف آن، آمار همگن بودن خود را از دست می‌دهد. برای کنترل همگنی علاوه بر مقایسه نظری آمار همزمان ایستگاه‌های مورد مطالعه، داده‌ها با بهره‌گیری از روش منحنی جرم مضاعف و روش آزمون توالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 

دمای هوا

در مطالعه دمای هوا پارامتر هایی همچون حداکثر دما، حداقل دما و متوسط دمای ماهانه و سالانه مورد اهمیت می باشد. و مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. و دراین راستا آمار به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده می باشد.

رطوبت:

رطوبت عامل بالقوه ای در ساختمان می باشد که می تواند سلامتی و آسایش ساکنین آن را به مخاطره اندازد و به زیبایی و مصالح ساختمان لطمه وارد کند مقاومت حرارتی دیوارهای مرطوب نیز، به دلیل آب موجود در آنها کاهش می یابد و در نتیجه، دمای سطح داخلی دیوارها پایین آمده، امکان بروز تعریق بر روی چنین سطوحی افزایش می یابد ؛ که این، خود می تواند باعث نارضایتی از شرایط حرارتی هوا داخلی ساختمان یا افزایش اندازه سوخت مصرفی سیستم های مکانیکی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد