راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم:

این منطقه به‌گونه کلی از گردش عمومی جو حاکم بر البرز مرکزی پیروی می کند. بنابر این در تابستان تحت تأثیر سیستم فشار زیاد جنب حاره قرار می‌گیرد که بدین لحاظ اندازه بارندگی کم و ناچیز می باشد. به‌گونه کلی در این منطقه بارندگیهای تابستانی اکثراً به دلیل عبور سیستم‌های کم فشار (نوع سرد) دینامیکی می‌باشد که از نواحی شمال ایران عبور می کند. عبور این جریانها از روی شیبهای شمالی جبال البرز گاهی تا خط‌الرأس منطقه مورد مطالعه کشیده شده و بارندگیهای را در قسمت‌های شمالی منطقه باعث می گردد.

در بعضی از موارد جریانهای گرم و مرطوب موسمی اقیانوس هند در لایه زیر جو منطقه (2 تا 3 کیلومتری از سطح زمین) تأثیر می‌گذارد که چنانچه با امواج سیستم‌های کم‌فشار عرضهای میانی تداخل نماید، ضمن ایجاد ناپایداری، بارندگیهای شدیدی را به دنبال می‌آورد. در زمستان که سیستم پرفشار جنب حاره ایران را به سوی عرضهای جغرافیایی پایین (زیر 20 درجه شمالی) ترک می کند فضای کشور جهت عبور جریانهای کم‌فشار و پرفشار عرضهای میانه (مدیترانه‌ای) مساعد می گردد. نتیجه این تحولات بارشهای زیادی می باشد که در فصل زمستان اتفاق می‌افتد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به‌گونه کلی عبور سیستمها اکثراً از غرب به شرق یا از جنوب غربی به شمال شرقی می باشد. جریانهای غربی بیشتر مناطقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که رشته‌کوههای آن دارای طریقه شمالی‌ـ‌جنوبی باشد (یادآوری می گردد که در درون سلسله جبال البرز که دارای محور شرقی، غربی می باشد روندهای کوچک شمالی، جنوبی دیده می گردد) اما جریانهای جنوب غربی ـ شمال شرقی به دلیل دارا بودن مؤلفه قائم بیشترین بارش را بر روی محور جبال البرز به وجودمی‌آورد.

در بهار وجود ناپایداری همرفتی در تشدید بارندگی منطقه تأثیر عمده‌ای را اعمال می کند. وجود سیستم فشار زیاد سیبری بر ناحیه شرق آسیا باعث انتقال هوای بسیار سرد به سوی منطقه دامغان شده و دما را به مقدار زیاد پایین می‌آورد. ورود جبهه سرد به منطقه و نزول درجه حرارت در صورت مساعد بودن وضعیت جوی سبب ریزش برف با چگالی کم می گردد. بنابر این سیستم فشار زیاد سیبری بنا به جایگاه و نوع جریان تا اندازه‌ای بر روی منطقه اثر می‌گذارد. هر قدر مرکز این سیستم فشار بیشتر باشد شدت جریانها زیادتر شده و در صورت وجود مرکز فشار زیاد با گسترش کمتر، به صورت جریانهای ضعیف‌تری بر روی منطقه اقدام می‌کنند. همچنانکه در بالا تصریح گردید بخشهای شمالی منطقه متأثر از جریانهای شمالی خزر می‌باشد. صعود توده هوا از نواحی خزر سبب انتقال رطوبت شده و بارندگیهایی را در منطقه مورد مطالعه باعث می گردد، لیکن مقدار این ریزشها در مقایسه با تأثیر این جریانات بر دامنه‌های شمالی البرز بسیار کمتر می باشد. بیشترین مقدار بارندگیهای منطقه در اواسط بهار می‌باشد و سهم بارندگیهای تابستانی در مقام مقایسه بسیار ناچیز می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه