راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رخساره‌های ژئومورفولوژیک

رخساره حالت خاص یک واحد کاری می باشد که ما را از نوع رخنمون و نهشته‌ها و ناهمواریها و نیز شرایط آب و هوایی و وضعیت پوشش گیاهی آگاه می‌سازد. در واقع همین واحدهای سنگ‌شناسی می باشد که برحسب عوامل تخریب و فرسایش تیپها و رخساره‌های متفاوتی را در هر واحد ایجاد می کند. به عبارت بهتر تقسیم‌بندی تیپ به اجزاء کوچک براساس شکل ظاهری نوع رخنمون و اشکال فرسایش و تخریب را رخساره می‌نامند. پس از تعیین رخساره‌ها و تهیه نقشه ژئومورفولوژی با تلفیق نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع و. . . با نقشه رخساره‌های ژئومورفولوژیکی واحدهای همگن مشخصی خواهد گردید که آن را واحد کاری می‌نامند. در اینجا ضروری می باشد که روش عرفی و نامگذاری رخساره‌های ژئومورفولوژیکی تشخیص داده شده دراین حوضه آبخیز اظهار گردد. برای نامگذاری هریک از واحدها، تیپ‌ها و رخساره‌ها علائم اختصاری ویژه‌ای انتخاب شده می باشد و از این علائم با  لحاظ کردن ضوابط معینی جهت نامگذاری بخشهای مختلف بهره گیری شده می باشد. برای معرفی واحد کوهستان از علامت M و برای واحدهای تپه‌ماهور و فلات و آبرفت بستر رودخانه و اراضی کشاورزی از علائم H، DT و QA و QaL بهره‌گیری می گردد. جهت تعیین تیپهای ژئومورفولوژیکی که براساس انتظام دامنه‌ها صورت گرفته از حروف I به معنی نامنظم و R به معنای منظم بهره گیری شده می باشد. به مقصود مشخص کردن رخساره‌های ژئومورفولوژیکی از علائم O به معنی رخنمون سنگی (Out crop) و C به معنی دامنه‌های پوشیده از نهشته‌های منفصل و خاک بهره گیری کرده‌ایم. درصد متوسط برای هر یک از این دو نوع رخنمون را حرف m (ام کوچک) اظهار می‌نماید. جهت تعیین هر یک از رخساره‌های ژئومورفولوژیکی از حروف فوق به نحوی بهره گیری شده می باشد که از سمت چپ به راست به ترتیب حروف نوع واحد، تیپ، رخساره و رخنمون و درصد آن را در پهنه مورد نظر نشان می‌دهند.

– مطالعه اشکال و پدیده‌های ژئومورفولوژیکی منطقه

در گستره مورد مطالعه اشکال ژئومورفولوژیکی گوناگونی قابل تشخیص می باشد. رایج‌ترین این اشکال با در نظر داشتن آهکی بودن سرآبخیزها و تناوب لایه‌های شیلی و آذر ـ آواری در بخشهای میانی عبارتند از:

  • اشکال مختلف برونزد سنگی، گیلویی و پرتگاهی آهکی
  • الگوی زهکشی موازی، شانه‌ای و شبه‌درختی
  • حرکات توده‌ای دامنه‌ای نظیر زمین‌لغزشها، واریزه‌ها و سنگ‌ریزشها
  • چهره‌های مختلف فرسایشی سطحی، شیاری، خندقی، کارستیک، رودخانه‌‌ای و توده‌ای
  • اشکال مختلف گیلویی، گذرگاه و توفقگاه و بهمن به خصوص در دامنه کوههای سفید آب و رخش و شاه‌تپه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه