عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

دولت اسلامی عراق و شام(داعش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دولت اسلامی در عراق و شام با نام اختصاری داعش که در حال حاضر خود را دولت اسلامی نامیده‌می باشد،گروهی شورشی فعال می باشد که در عراق و سوریه حضور فعال دارد و بخش‌های بزرگی از شمال سوریه و عراق را در تصرف خود دارد. این گروه به رهبری ابوبکر البغدادیاز جهادگرایان سلفیجداشده از شبکه القاعدهتأسیس شده و با دولت‌های عراق و سوریه و دیگر گروه‌های شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده‌می باشد.

فعالیت نظامی داعش نخست در سوریه آغاز گردید. داعش که از گروه‌های تندرو جدا شده‌بود موفق گردید بخش‌هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصاحب کند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله نمود و موفق گردید رمادی و فلوجه ـ مرکز استان انبارـ را در عراق بگیرد. در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل ـ دومین شهر عراق ـرا تصرف کند و بخش زیادی از خاک عراق مانند تکریترانیز به دست آورد. سپس در سوریه نیز پیشروی نمود و منطقه‌هایی که دست دیگر مخالفان نظام سوریه در استان‌های دیرالزور و حسکه بود را به دست آورد. تا تیرماه (ژوئیه) حدود یک سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده‌می باشد و بخش‌های زیادی از عراق را نیز در دست دارد. بیشتر بخش‌های نفت‌خیز سوریه و بسیاری از نفت‌خیز عراق را داعش در اختیار دارد. البته فعالیت‌های داعش تنها به سوریه و عراق محدود نمی‌گردد و فعالیت‌هایی از او در اردن گزارش شده‌می باشد، همچنین به دولت لبنان اعلان جنگ کرده‌می باشد.

داعش که پس از گرفتن موصل بیانیه تشکیل خلافت اسلامی با خلیفگی ابوبکر بغدادی را صادر نمود و فعالیت‌های حکومتی خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شده ‌بود گسترش داد نام خود را از «دولت اسلامی عراق و شام» به «دولت اسلامی» عوض کرد. دولت اسلامی در مدت کوتاهی بدلیل قانون‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین شهرت جهانی پیدا نمود(.http://fa.wikipedia.org)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه