تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. اصول ایدئولوژی اسلامی ایران بی‌درنگ به مثابه معیار شناسایی فعالان اسلامی در جهان طرح گردید که از ‌آن میان می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

۱ـ تأکید مجدد بر اسلام به مثابه شیوه زندگی تمام‌عیار؛

۲ـ اعتقاد به اینکه پذیرش الگوی غیردینی و غربی جدایی دین از دولت سرمنشاء تمام معضلات اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی جوامع مسلمان می باشد؛

۳ـ اعتقاد راسخ به اینکه بازگشت قدرت و موفقیت‌های مسلمانان نیازمند برگشت به اسلام و حاکمیت دین الهی به جای سرمایه‌داری غربی و مارکسیسم و سوسیالیسم ملهم از روسیه می باشد؛

۴ـ معرفی دوباره شریعت (قانون اسلامی) به مثابه طرح اسلامی جامعه‌های مطلوب که اجتماعی عادلانه و اخلاقی از مؤمنان می باشد؛

۵ـ تمایل به نبرد (جهاد) علیه تمام ناراستی‌ها، حتی اگر لازمه آن تحمل سختی‌ها و در صورت لزوم به شهادت رسیدن در راه خدا باشد. (علیدادی،1390 : 178)

شاخص‌های ژئوپلتیک و ژئوکالچر را می‌توان در زمره نشانه‌هایی جدید از کنش محدودکننده[1]. دانست. بر اساس چنین نظری خطی جدید از رقابت ژئوپلتیک در دهه ۱۹۸۰ به بعد شکل گرفته می باشد که پیامدهای فرهنگی ـ تمدنی نیز خواهد داشت. اکثر کشورهای اسلامی جهان در منطقه مهم خاورمیانه مستقر بوده، اکثر جمعیت مسلمانان جهان نیز در این منطقه ساکن هستند. مهم‌ترین منطقه استراتژیک در خاورمیانه همانا خلیج‌فارس و کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند که هم از جهت مرکزیت اسلام در این منطقه و هم از نظر ثروت عظیم و ذخایر بیکران گاز و نفت و هم از نظر منطقه سوق‌الجیشی خلیج‌فارس، این منطقه را دارای شهرت و اهمیت جهانی کرده می باشد. (شکرانی، ۱۳۷۲: ۱۲۹)

[1] Restrictive Action

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه