عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ژئوپارک

به محدوده ای گفته می گردد که پدیده های زمین شناسی بی همتا و تاریخچهٌ تکامل زمین شناسی مشخص شده باشند  و از نظر علمی و زیبا شناختی و وجود سایر آثار طبیعی، باستان شناسی، تاریخی، و فرهنگی جایگاه مهم، ویژه، و فراوانی زیادی دارد. این محدوده ممکن می باشد از میان مناطق حفاظت شدهٌ سازمان محیط زیست کشورها و نیز محدودهٌ جدید منتخب با برنامهٌ جفاظتی مدون در کشورها باشد (گفتهٌ شفاهی علیرضا امری کاظمی از تصمیمات نهمین کنفرانس ژئوپارک های اروپایی، یونان، 2010)

 

2-16- مفهوم ژئوپارک از دیدگاه یونسکو

  • سازمان علمی فرهنگی یونسکو، ژئوپارک را یک محدوده معین جغرافیایی تعریف می کند که شامل چند پدیده خاص و زیبای زمین‌شناسی می باشد. در این محدوده ممکن می باشد علاوه بر جاذبه‌های زمین‌شناسی تعدادی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، هنری و تاریخی هم وجود داشته باشد. (اروجی، احدزاده، 1388 ص 7)
  • به گونه کلی، مفهوم ژئوپارک بر پایهٌ عرضهٌ اطلاعات / آموزش، گردشگری و علوم زمین بنا نهاده شده می باشد و با ایجاد پیوند میان علوم زمین، گردشگری/ اقتصاد، سیاست و جامعه عملی می گردد. پس، ساکنان محلی و گردشگران در برنامه ریزی های آتی و توسعهٌ ناحیهٌ خود سهیم می شوند. (حاج علیلو، 1390، ص 43 و 42)

 

2-17- چشم انداز یا Landscape

  • واژه چشم انداز اصطلاحی جغرافیایی می باشد و در مفاهیم علم کاربردی جغرافیا یا به تعبیری برنامه ریزی محیطی معنای وسیعی دارد و معادل اصطلاح انگلیسی Landscape و آلمانی Landschaff می باشد به معنای قسمتی از سطح زمین با خصوصیات خاصی از لحاظ طبیعی و انسانی. (حاج علیلو، 1391، ص 43)
  • مقصود از آن تنها منظر طبیعی نیست، بلکه بر خصوصیات انسانی – به خصوص فرهنگی- در کنار طبیعت تأکید دارد (نکوئی صدری، 1387). اما بخش اصلی آن، زمین و شکل های موجود در محیط زمین شناسی و ژئومورفولوژیایی یک چشم انداز می باشد.

 

2-18- پتانسیل بالقوهٌ ژئوپارک های ایران

  • بحث پتانسیل های ژئوپارک ها در ایران با این سئوال آغاز می گردد که چه وقت از ژئوپارک صحبت به میان می آید؟ برای حفاظت از میراث زمین شناختی، رشد اقتصادی – اجتماعی منطقه از بعد گردشگری، یا آموزش عمومی در زمینهٌ ارزش های زمین شناختی، زیست شناختی، و فرهنگی منطقه ناگزیر به سراغ نظام مدیریتی می رویم.
  • پس، اگر در منطقه ای پارک ملی وجود داشته باشد که نظام مدیریتی در آن به خوبی رعایت شده باشد و از انواع ارزش های زیست شناختی، زمین شناختی، و فرهنگی آن حفاظت گردد، دیگر نیازی به طرح ژئوپارک نیست. اما زیرا قبلأ در حفاظت از میراث زمین شناختی غفلت شده یا کمتر مورد توجه بوده می باشد، تأسیس ژئوپارک به کمک حفاظت از میراث زمین شناختی می آید.

از این رو، آن دسته از پارک های ملی که با وضعیت نامناسب از جهت حفظ میراث زمین شناختی مواجه نیستند، بهتر می باشد یا به ژئوپارک تبدیل شوند یا  ژئوسایت های بالقوه و منتخب در آن ها تبدیل به ژئوسایت واقعی شوند. در ایران در مجموع 133 منطقهٌ حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش به علاوه 19 پارک ملی هست. (حاج علیلو، 1391، ص

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
  • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
  • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه