تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

آسیب های مقابله با جنگ نرم

طبیعتا می تواند آسیب هایی نیز متوجه طرح ریزی های جریانات دانشجویی برای مقابله با جنگ نرم باشد. که به بعضی از این آسیب ها در سخنان رهبر انقلاب تصریح می کنیم.

1: احساسی اقدام کردن

اولین آسیبی که رهبر انقلاب برشمردند، برخورد احساسی با موضوع می باشد.ایشان فرمودند:« وقتى هیجانات کور، پا وسط بگذارند، دشمن فوراً بهره گیری خواهد نمود. بارها گفته‏ام، باز هم تکرار مى‏کنم؛ من عقیده دارم که جوان مملکت بایستى در همه میدانها حضور و آمادگى داشته باشد؛ منتها با انضباط

2: برخورد سخت به جای برخورد نرم

در مقابله با جنگ نرم بیش از هر چیز بایستی قواعد مقابله را شناخت. قواعد مقابله نرم با قواعد مقابله سخت تفاوت دارد. مختصات مبارزه هم تفاوت دارد. در مواجهه نرم لزوما دشمن در طرف مقابل دشمن نایستاده می باشد. ممکن می باشد یک عنصر فریب خورده در طرف مقابل باشد. بین یک عنصر فریب خورده و دشمن تفاوت هست. از حیث نوع مقابله نیز بایستی راهکارهای نرم را مورد توجه قرار داد

3: تندروی و تشدید فضای هیجانی و جنجالی

رهبر انقلاب در عین تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و مقابله با جنگ نرم به یک مسئله مهم تصریح کردند و آن پرهیز از تندروی می باشد. ایشان فرمودند:« شرط دیگر این می باشد که در قضایا افراط وجود نداشته باشد»
4: ناامیدی و نگاه بدبینانه

مقام معظم رهبری به ضرورت پرهیز از یأس و ناامیدی هم تصریح کردند و اصالت نگاه خوشبینانه را نه از روی توهم که از روی بصیرت دانستند. ایشان فرمودند:« شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‏ى جنگ نرم، یکى‏اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه می باشد. نگاهتان خوشبینانه باشد»

4-19-ابعاد قدرت نرم در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

قدرت نرم در فرآیند انقلاب اسلامی ایران در سطح تحلیل داخلی، منطقه ای و بین المللی دارای اهمیت قابل توجهی بود. انقلاب اسلامی ایران را می‌توان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و یا پرداخت هزینه محسوس به شمار آورد. از اهداف انقلاب اسلامی، پاسداری از آزادی و امنیت بشر در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی می باشد. آرمان‌ها و هنجارهای انقلاب در سطح تحلیل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیام جذاب انقلاب اسلامی توانست راه‌گشای ملت‌های مسلمان و نیز ملل جهان سومی و مستضعف گردد و ضمن احیای هویت جهان اسلام، ارتقای بیداری اسلامی، به بازسازی تمدن اسلامی بر اساس تکیه بر خودباری فرهنگی و پرچمداران انقلاب فرهنگی جهانی اهتمام ورزد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه