تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرانسوا توآل در تحلیل کانون های نهضت شیعی از دو مفهوم ژئوپلیتیکی بهره گیری نموده می باشد.

  • «ژئوپلیتیک داخلی» که گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های داخلی یک کشور می باشد.
  • «ژئوپلیتیک خارجی» که قدرت تأثیر گذاری جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی می باشد.(تلاشان،109:1389)

به نظر می رسد جایگاه حساس ژئوپلیتیک جهان اسلام و جمعیت بالای یک میلیارد نفری آن سبب شده که بسیاری از صاحب نظران و سیاست مداران دروازه ی علم ژئوپلیتیک به پدیده ی تشیع توجه ویژه ای نمایند. مارتین کرامر در مورد اهمیت عنصر ژئوپلیتیک شیعه می نویسد: در دوران معاصر تشیع بعضی از قوی ترین مفاهیم طغیان انقلابی را پدید آورده می باشد. جنبش های شیعی امروزه استراتژی های سیاسی فوق العاده اصیلی را خلق کرده اند که موجب شگفتی جهان اسلام و غرب شده می باشد. این شیوه در ایران از مؤفقیت زیادی برخوردار بوده و الهام بخش شیعیان شده می باشد. کمربندی از تشیع، حیات اقتصادی، استراتژیکی و تاریخی اسلام را در بر می گیرد و بخش هایی از لبنان، عراق، عربستان، کویت، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان را می پوشاند. این کمربند دنیایی می باشد که تأثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال می یابد. (فاضلی نیا،130:1386)

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و رخدادهای بعد از آن، تشیع به یکی از عوامل تاثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل گردید. بر اثر این تحول، موجی از خودآگاهی و بیداری اسلامی کشورهای مسلمان و جوامع شیعه نشین را در بر گرفت. ازآنجا که انقلاب اسلامی در کانون قلمروهای شیعی جهان رخ داده بود، به گونه طبیعی تاثیر شدیدی در پیرامونی های که به نوعی مکمل های فضایی ایران بودند، بر جای گذاشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه