تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوپلیتیک شیعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می باشد. در این راستا تأثیر آفرینی مذهب در سیاست و پیوند خوردن آن با مفهوم قدرت، امری مربوط به زمان حال و مختص به مذهب شیعه نیست. مذهب در گذشته یکی از عوامل موثر در جداسازی مرزهای جغرافیایی بوده و در حال حاضر نیز تأثیر آفرینی مولفه های مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن محسوس می باشد. در عصر حاضر نیز قوام و دوام بسیاری از کشورها به مقوله مذهب گره خورده و این مولفه در کنار زبان یکی از عوامل اصلی تشکیل و پایداری کشورهای مستقل می باشد. در مورد مذهب تشیع و تحلیل ماهیت ژئوپلیتیکی آن بایستی گفت که، تاثیرگذاری تشیع را در سیاست، علی الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می توان نظاره نمود.به تعبیری با رخ دادن انقلاب اسلامی در ایران، نیروی نهفته در دل مذهب تشیع، بیشتر از راه گسترش حوزه نفوذ ایران به عنوان مهم ترین کشور شیعه مذهب شکوفا شده و سبب شده تا این مذهب ماهیت ژئوپلیتیک پیدا کند.(احمدی،65:1391)

به گونه کلی پراکندگی شیعیان در خاورمیانه را می توان به صورت یک مجموعه ی حاوی از(مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون) فرض نمود. به طوری که کشور ایران را باتوجه به جمعیت شیعیان و نوع حکومت به عنوان، کانون تشیع در خاورمیانه در نظر گرفت و کشورهایی زیرا آذربایجان، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای حوزه ی خلیج فارس به عنوان کشورهای نیمه پیرامون محسوب می شوند. فراتر از این کشورها شیعیانی هستند که با فاصله ای دورتر از ایران در کشورهایی مانند سوریه، لبنان و غیره زندگی می کنند. به لحاظ تاریخی شیعه اقلیتی از مسلمانان را تشکیل می دهد که تحت جور و ظلم خلفای اموی و عباسی قرار گرفتند و به دلیل اعتقاد محکم خود به اصل امامت در جهان پراکنده شدند. از نظر تاریخی شیعه از مدینه به عراق و از عراق به سرزمین های دیگر عربی و غیر عربی مانند کشور ایران مهاجرت کردند. بخش های زیادی از شامات، لبنان، حلب، یمن و مصر به تشیع گرویدند. از کهن ترین مناطق شیعه نشین عربی می توان به حاشیه ی جنوبی خلیج فارس، مناطق شرقی عربستان و بحرین تصریح نمود. در ایران نیز شیعیان توانستند پایگاه مستحکمی ایجاد کنند. تشیع از طریق ایران به شبه قاره هند و افغانستان انتقال پیدا نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه