تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

هویت آریایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آریایی ها و بقیه شعبه های نژاد هند و اروپایی زمانی در یک جا زندگی می کرده اند. این جای مشترک به گونه کلی در منطقه ای بین دریای سیاه و دریای کاسپین (خزر) تقریباً در محل گرجستان کنونی بوده می باشد. این مردمان از سه هزار سال قبل از میلاد شروع به مهاجرت کردند.

سه شعبه نژاد آریایی عبارتند از: شعبه هندی، شعبه ایرانی و شعبه سکایی. این سه شعبه بعد از مهاجرت از نقطه اصلی مدت ها در آسیای میانه باهم زندگی کردند. بعد از هم جدا شدند. شعبه ایرانی به طرف جنوب و جنوب غربی رفت و در فلات ایران پخش گردید. این مردم خود را آیریا نامیدند که به معنی نجیب و باوفا می باشد. اسم ایران هم آغاز “آیران” بوده و بعد از تغییراتی در نهایت ایران نامیده شده. طبیعی می باشد که دلیل این مهاجرت ها زیاد شدن سکنه و تنگی جا بوده می باشد.

آریایی های ایران در دو هزار قبل از میلاد به ایران رسیدند. وقتی آنها وارد ایران کنونی شدند، مثل اینکهً با مردمی بومی مواجه شده اند که عیلامی ها مهم ترین آنها بوده اند. بومی های ایران زشت و از نظر نژاد و عادات و اخلاق و مذهب از آنها پست تر بوده اند. آریایی ها به مردم بومی “دیو” یا “تور” می گفتند. در آغاز آریایی ها دایم با مردم بومی می جنگیدند و آنها را می کشتند. وقتی خطر بومی ها دفع گردید، آنها را واداشتند کارهای پرزحمتی مثل کشاورزی و تربیت احشام را انجام دهند و مثل غلام و کنیز به خانواده ها خدمت کنند. سپس خودشان هم با بومی ها مخلوط شدند.

آریایی ها به هرجایی که وارد می شدند پس از جنگ با بومی ها قلعه ای می ساختند تا خانواده ها و احشامشان در آنها زندگی کنند. آتشی را هم روشن می کردند که هم از آن بهره گیری عادی کنند و هم از آن به عنوان علامت در هنگامی که دشمن می خواسته حمله کند بهره گیری کنند. از همین قلعه ها شهرها و دهات به وجود آمدند.

آریایی های ایران وقتی به ایران آمدند، از نظر تمدن پست تر از همسایه های خود یعنی بابل و آشور بودند و چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتند. اما از نظر اخلاقی بر آنها برتری داشتند. زیرا اعتقادات مذهبی آنها کوشش و کوشش و کار کردن را تشویق می نمود و دروغ را یکی از بزرگ ترین ارواح بد به شمار می آورد.

www.020.ir))

 

3-1-2-1-7- تاریخ

   ایران کنونی با وسعتی حدود یک میلیون و 648 هزارکیلو مترمربع و مرزهای تثبیت شده و فعلی، در واقع صورت کوچک شده ایرانی می باشد که در فراز و نشیب تاریخ خود با تغییر و تحولات فراوانی روبرو بوده می باشد در دوره های اقتدار مرزهای آن بارها و بارها محدوده فلات بزرگ ایران منطبق شده و حتی به ماوراء آن گسترش یافته می باشد سیل طبیعی دولت در ایران به سوی یکپارچگی سیاسی در قلمرو فلات بزرگ بود و اقوام و تیره های مختلف درون فلات نیز خود را متعلق به یک واحد سیاسی می دانستند تنها در دوره هایی که حکومت رو به ضعف می نهاد، نظام دولت در ایران دچار آشفتگی می گردید و برای مدتی کوتاه واحدهای درونی فلات ایران به صورت دولت های کوچک محلی فعال می شدند این امر پدیده ای گذرا بوده و از حیث تاریخی در دوره های گذار و انتقال از سلسله هایی به سلسله دیگر روی می داده می باشد پس این پدیده مکرر در تاریخ را نمی توان نتیجه میل به تجزیۀ دولت در فلات دانست زیرا هر زمان دولت مرکزی قدرتمندی پدید آمده می باشد. این دولت های منطقه ای و محلی هویت مستقل خویش را از دست داده اند و در پیکر دولت مرکزی ایران جذب و هضم شده اند از سوی دیگر بین کیفیت و قدرت حکومت مرکزی وجود دولت فراگیر در فلات ایران ارتباط مستقیمی وجود داشته می باشد یکی از عوامل و مؤلفه های پیدایش و دوام دولت در ایران به شمار می رود که در کنار سایر عوامل پدیده دولت را در فضای جغرافیایی ایران پایدار کرده می باشد پس می توان چنین نتیجه گرفت که پدیده دولت فراگیر در ایران یک واقعیت مستمر و پایدار تاریخی بوده می باشد به طوری که حتی در دوره استعمار جدید با اینکه ایران در حوزه نفوذ رقابت قدرت های دریایی قرار داشت و تأثیر حائل را نیز بازی می نمود هیچگاه هویت دولت مستقل در ایران از میان نرفته و این کشور مستعمره قدرت های بیگانه نشده می باشد. ایران کنونی که در فرایند رقابت های جهانی وجود و جایگاه خود را حفظ کرده می باشد و در نظام بین الملل یک دولت مستقل شناخته می گردد یادگار و بازمانده ایران بزرگ کهن می باشد و بر بخش مرکزی هارتلند ایران انطباق دارد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه