تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ایران بنا به ساختار طبیعی و موفقیت خود همواره مورد توجه ملل دیگر قرار گرفته چنانچه هدف اصلی برقراری روابط با ایران هم در گذشته و هم در حال به دو  مقصود بوده می باشد .

1)هدف اقتصادی ـ اجتماعی که برای تأمین آن کالا، مواد، افکار و اندیشه ها، بشر ها وسایط حمل و نقل از مسیر ایران عبور نمود. مبادی و مقاصد را به هم متصل می کرده می باشد. این همان چیزی می باشد که به تأثیر ارتباطی ایران تعبیر می گردد.

2)عملیات نظامی که با هدف تصرف ایران و نیز تصرف سرزمین های ماوراء ایران انجام می گرفته می باشد.

پس تأثیر ایران به عنوان دو عامل که:

1)ساختار طبیعی فضا و تعاملات اجتماعی آن دیگری ایران به مثابه یک مکان سیاسی می باشد ایران در این زمینه همواره مورد رقابت قدرت های همسایه بوده می باشد بدین معنی که نیروهای سیاسی و دولت های قدرتمند مجاور ایران که بعضاً خاطره های نظامی ناخوشی از ایران داشتند به تهاجم نظامی و تصرف ایران دست زدند. گاهی در خلال تجاوز نظامی دشمن، نظام سیاسی در فلات ایران فرو می ریخت و دوره اغتشاش هرج و مرج، ناامنی و تجزیه طلبی فرا می رسید انگیزه مهاجمانی زیرا مغولان، ترک ها ، یونانیان، رومیان، اروپاییان، روس ها و… از تجاوز به ایران و تصرف آن علاوه بر جبران شکست های قبلی و ارضای عقده های سرکوب شده در دو ویژگی اصلی سرزمین نهفته می باشد.

2)جایگاه جغرافیایی و فضای سرزمینی: این تأثیر آفرینی سیاسی فضای سرزمینی جایگاه ایران به صورت یک پدیده ثابت بروز کرده و حتی در دوران معاصر (دوره استعمار اروپایی و نیمه اول قرن 20 همچنان در جنگ سرد و پس از آن) موضوع رقابت قدرت های جهانی بوده می باشد و به نظر می رسد این تأثیر آفرینی تا تداوم ضعف نهاد حکومت و فقدان اقتدار ملی (یا برد منطقه ای و یا جهانی) همچنان ادامه پیدا کند.

3)ذخایر و ثروت های زمینی و زیرزمینی: این عامل همواره در ادوار تاریخی و ظهور استعمار جدید در قالب واجد آب و مرتع برای تأمین علوفه دام ها و مواد غذایی مورد نیاز بشر ها ظهور داشت، به طوری که به صورت یک هدف استراتژِیک برای مهاجمان آسیای مرکزی در آمده می باشد. از سوی دیگر در پرتو آرامش سیاسی و امنیت داخل فلات شهرهای بزرگ و فعال برخورد از ثروت و آذوقه پدید می آمدند که این خود برای مهاجمان وسوسه انگیز بود و آنها را به تدارک تهاجم در فرصت مناسب و در پی بروز ضعف در ارکان حکومت ایران ترغیب می نمود. (حافظ نیا، 1381، صص 49-48)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه