تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف استراتژیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرزمین ایران از لحاظ مساحت در قاره آسیا فقط از کشور چین و هندوستان کوچکتر می باشد. ایران کنونی از شمال به خاک روسیه و بحرکاسپین، از خاور به افغانستان و پاکستان محدود می گردد در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان که به اقیانوس هند پیوسته می باشد قرار گرفته در خلیج فارس چند جزیره از قبیل قشم، هرمز، لارک، هنگام، خارک، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی از آن ایران می باشد در باختر ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. روی هم رفته ایران دارای حدود 8 هزارکیلومترمربع خطوط مرزی با تمام کشورهای همسایه می باشد. (عزتی، 1388، ص 1) سرزمین ایران مهمترین رکن ساختاری دولت ایران می باشد و زادگاه، و زیستگاه ایرانیان به شمار می رود که بقا و سرافرازی آن موجب افتخار و مباهات آنان می باشد.(حافظ نیا، 1381، ص 38)

جایگاه جغرافیایی ایران و حضور در منطقه جنوب غرب آسیا و قرار گرفتن میان دو منطقه آبی و مجاورت با مناطق چندگانه با هویت ها و کارکردهای مختلف، موجب شکل گیری نقشی مواصلاتی و ارتباطی برای ایران شده می باشد. این ویژگی درحالی با تاریخ و جغرافیای ایران عجین شده که امروزه به دلیل شکل گیری جمهوری های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی؛ به دلیل عدم دسترسی بعضی از آنها به آبهای آزاد، ظرفیت های بی نظیری برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده تا بتواند از طریق ترانزیت کالا و تکیه بر تأثیر ارتباطی بیشترین بهره و بهره گیری را از این جایگاه ببرد.البته این ظرفیت چنانکه تصریح گردید با تاریخ ایران پیوند خورده و راه های ابریشم و ادویه از دیرباز تداعی کننده این موضوع می باشد درحالیکه در دوران جنگ سرد، نیاز شوروی به آب های گرم موجب تغییر در معادلات سیاسی منطقه گردید اما نکته ای در این اظهار می توان به آن تأکید نمود، راه مواصلاتی جنوب به شمال برای تزریق نیازهای اساسی شوروی بوده می باشد که امروزه از آن به عنوان کوریدور شمال به جنوب دانسته می گردد و باعث شده تا شرایط برای دسترسی روسیه و کشورهای آسیای میانه به آب های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم گردد(بیگدلی،1381: 7-12) و یا مسیر ترانزیتی شمال غرب به جنوب شرق به عنوان پلی برای ارتباط اروپا و کشورهای شرق آسیا که لاجرم ایران را به عنوان یک کشور تأثیر آفرین مطرح نموده می باشد به ویژه مرز طولانی با خلیج فارس و وجود بندرگاه هایی با ظرفیت تجاری بالا، نقشی ویژه و برجسته به آن بخشیده می باشد(صادقیان خوری، 1377: 150).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه