تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ماهیت جنگ نرم

ماهیت جنگ نرم، همان ویژگی خشونت آمیز نبودن آن می باشد. در این جنگ، از شیوه ها و روش های غیر خشونت آمیز بهره گیری می گردد تا بر افکار و اندیشه های تأثیر بگذارند. رهبر معظم انقلاب، ماهیت جنگ نرم کنونی نظام سلطه علیه انقلاب و نظام اسلامی را این گونه تشریح می کنند: « یکی از مسئولان طراز اول رژیم صهیونیستی غاصب اسرائیل، در سال گذشته، توصیه ای به آمریکاییها نمود. این توصیه کاملاً در مطبوعات خارجی و اینترنت منعکس گردید و امر پنهانی و مخفیانه ای نیست. توصیه وی به آمریکاییهای این بود که بیهوده، وقت خود را با عراق و کره شمالی و کشورهایی از این قبیل تلف کنید. مسئله اصلی شما ایران می باشد. اگر خاورمیانه را می خواهید،وقتتان را مصروف عراق نکنید، سراغ ایران بروید، کانون و سرچشمه آنجاست؛ اما ایران مثل عراق و کره شمالی و افغانستان نیست که بتوان با حمله نظامی آن را تسخیر نمود. نظام و حکومت اسلامی به مردم متکی می باشد، مردم آن را حفظ کرده اند. بایستی کاری کنید که مردم آن را رها کنند. راهش این می باشد که مردم را با ترویج فرهنگ و ادبیات غربی و فرهنگ و تربیت آمریکایی، به واگرایی نسبت به دین و فرهنگ و سنت و تاریخشان سوق داد.وقتی مردم، این تعلقات را رها  کردند ، بعد از گذشت چند سال ، بدون اینکه سرمایه ای صرف کنید، با یک حمله و تحرک احیاناً نظامی مختصر، می توانید این مانع بزرگ، یعنی نظام اسلامی را از سر راه بردارید.» (وزیری، 1385 ؛ 45 و 46) ماهیت جنگ نرم بسیار پیچیده و متکی به قدرت نرم می باشد. از این رو ویژگی های زیاد و متنوعی دارد که بعضی از آنها عبارت اند از :

1.ماهیت زدا

جنگ نرم در پی تغییر قالبهای ماهوی (باورها، ارزش ا و اندیشه های اساسی) جامعه و ساختار سیاسی می باشد تا ماهیت اولیه را بزداید و مدلهای رفتاری جدید در راستای ساختار شکنی شکل بگیرد.

2.مرموز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جنگ نرم ، آرام، تدریجی، خزنده ، زیر سطحی، نامحسوس و مرموز می باشد؛ به گونه ای که بسیاری آن را تشخیص نمی دهند.

3.تصویر ساز

در جنگ نرم، مهاجم، با بهره گیری از نمادهای تاریخی، تصویر مطلوب از خود ارائه می دهد و حریفش را نماد یأس و شکست خوردگی معرفی می کند و عملیات روانی ویژه ای انجام می دهد.

4.بایا

نتایج جنگ نرم- که تغییر باورها و اعتقادات می باشد- پایدار و مداوم استو به راحتی و به زودی قابل بازگشت به حالت اولیه نیست.

  1. با جاذبه استخدام گرانه

جنگ نرم با ایجاد جاذبه های کاذب، به گونه ای اقدام می کند که به تدریج، نیروهای درون جامعه هدف، خواسته یا نا خواسته به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در می آیند و به آن، تحرک بیشتری می بخشند.

6- محرک افکار و عواطف

در مهندسی جنگ نرم کوشش می گردد که با بهره گیری از نمادسازیها، اسطوره سازیها و خلق ارزش های جدید، از احساسات و عواطف جامعه هدف، پلی برای نفوذ در افکار و تغییر باورها ساخته گردد و با تحریک عواطف واحساسات، زمینه خلق بحرانها فراهم گردد.

  1. آسیب زا

جنگ نرم با شناسایی آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، روی آنها مانور می دهد و ضمن افزون تدریجی آنها آسیب های جدید نیز می آفریند.

  1. دارای تنوع روشی

درجنگ نرم از تمام علوم، فنون و شیوه ها بهره گیری می گردد و از این رو از لحاظ روشی بسیار پردامنه می باشد.

  1. بحران زا

جنگ نرم با دامن زدن به تفاوتهای طبیعی در باورها و ارزش ها، رفتارهای جدید اختلاف انگیزی پدید می آورد و بر اثرآن، بحران و درگیری داخلی ایجاد می کند و همبستگی اجتماعی و حدت ملی را تخریب می کند.

10.تردید افزا

یکی از قواعد جنگ نرم، ایجاد تردید و بدبینی روز افزون درمورد باورها و اعتقادات اساسی جامعه  می باشد تا بتواند آن باورها و اعتقادات بنیادین را تغییر دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه