عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از انواع بسیار رایج حرکات دامنه‌ای واریزه‌ها می‌باشند که اکثراً بر  روی دامنه‌های مشرف به صخره‌های آهکی دیده می شوند. این واریزه‌ها به اندازه و شکلهای مختلف در پای اغلب ارتفاعات و رخنمونهای آهکی چهره‌سازی حوضه گسترش و پراکندگی دارند. چندین مورد زمین‌لغزش بزرگ قدیمی نیز در ارتفاعات شمال غربی و شمال حوضه در زیرحوضه‌های G2 و G3 دیده می شوند. این لغزش‌های بسیار  بزرگ به مساحت 615 هکتار در سازندهای لار، تیزکوه و کرج با جهت حرکت جنوب، جنوب شرق روی داده‌اند. در پرتگاه تاج اصلی آن واریزه‌ای آهکی سازند لار و تیزکوه در یک شیب تند نشان از قدیمی بودن آن دارد. مورفولوژی پلکانی در آنها این لغزش‌ها را از نوع انتقالی مکرر پیش‌رونده معرفی می کند که امروزه به صورت تثبیت شده بوده و تشکیل سنگهای تراورتنی و جوش خورده در پاشنه آن این موضوع را ثابت می کند. گیلویی‌های محل تجمع برق و گذرگاههای تنگ و بسیار پرشیب و تفرجگاههای پوشیده از واریزه‌های بهمن مانند اشکال بسیار متداول در ارتفاعات بلند ضلع جنوبی و شیبهای رو به جنوب آن می‌باشد که باعث به وجودآمدن نهشته‌های برف ـ آبی حاصل از  بهمن به وسعت حدود 760 هکتار در دامنه‌های این کوهها شده مانند اشکال و پدیده‌های بسیار مهم این منطقه می‌باشد. جهت تثبیت کامل این لغزشها که در اثر زیرشویی رودخانه رخ داده‌اند بایستی از روشهای پایدارسازی حاشیه رودخانه بهره گیری نمود.

 

3-8- مطالعه تغییرات ژئومورفولوژیکی در حوضه

پیش از معرفی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی ضروری می باشد انواع تغییرات ژئومورفولوژیکی متداول در حوضه مبتنی بر مطالعات انجام شده توصیف و معرفی شده باشد تا متعاقب آن بتوان علل وقوع و چگونگی تحقق آنها را مورد توجه قرار داد.

برپایه نتایج حاصل از مطالعه موضوعات مختلف زمین‌شناسی منطقه مهمترین تغییرات ژئومورفولوژیکی حوضه را از دید کلی می‌توان به دو گروه دسته‌بندی و تفکیک نمود.

 • تغییرات عمومی و بزرگ مقیاس که در ادوار مختلف زمین‌شناسی در نتیجه وقوع فازهای چین‌خوردگی و رخدادهای زمین‌ساختی به وقوع پیوسته
 • تغییرات محدود و کوچک مقیاس ناشی از عملکرد گسلها و سیستمهای شکستگی، پدیده‌های فرسایشی، حرکات دامنه‌ای و. . .

عمده‌ترین تغییرات عمومی و بزرگ مقیاس حوضه همانگونه که در مبحث زمین‌شناسی عمومی و زمین‌ساخت تصریح گردید مربوط می باشد به تحولات زمین‌ساختی منطقه در زمانهای پالئوزوئیک، مزوزوئیک و بالاخره سنوزوئیک (پالئوژن ـ نئوژن) که طی آن سیمای ساختمانی فعلی منطقه ترسیم شده می باشد. مجموعه این تحولات تا زمان حاضر نیز به صورت برخاستگی آرام و تدریجی ارتفاعات (تاقدیسها) و فرونشست مناطق پست و فرو افتاده (عموماً ناودیسها) و همچنین لغزش و جابجایی در امتداد بعضی از گسلهای منطقه دارد.

مهمترین تغییرات محدود و کوچک مقیاس متداول در گستره مورد مطالعه عبارتنداز:

 • تخریب و فرسایش رخنمونهای سنگی و رسوبی سازنده ارتفاعات و ساختمانهای چین خورده
 • ایجاد بعضی اشکال ژئومورفولوژیک نظیر کواستا، گیلویی و. . . در نتیجه عوامل مختلف منجمله فرسایش دیفرانسیل واحدهای سنگی با درجه مقاومت و سختی مختلف
 • توسعه اشکال ناهموار و کم‌ارتفاع به نام تپه‌ماهور
 • توسعه پادگانه‌های آبرفتی در جناحین رودخانه و دامنه‌های مشرف به مناطق مسطح و هموار دشتی
 • ایجاد اشکال مختلف لغزشی و واریزه‌ای
 • توسعه مخروط‌افکنه‌های واریزه‌ای و ایجاد سطوح هموار با شیب بسیار تند و فرسایش برف ـ آبی در گذرگاههای بهمن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
 • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
 • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه