شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطۀ دیگر میان بازیگران، انتقال وظایف تعیین شده ازسوی حکومت به مردم از طریق جامعۀ مدنی می باشد. در امنیت نرم، شهروند وجامعۀ مدنی به عنوان دو بازیگر اصلی، خود مفاهیمی با بار معنایی گسترده می باشند. باتوجه به نوع رابطۀ میان موضوعات مرجع، انسجام سیاسی –اجتماعی به عنوان مرجع پیوند دهنده، دارای تأثیر اساسی می باشد و هرگونه اختلال در این موضوع مرجع باعث گسست اساسی میان حاکمیت به عنوان موضوع مرجع دولت پایه با موضوعات مرجع جامعۀ پایه خواهد گردید. پس، موضوعات مرجع، تعیین کنندۀ نهایی وضعیت کشور در چارچوب امنیت نرم بوده، مبنای قدرت نرم درمصونیت بخشی وحفاظت وهمچنین جنگ نرم در حمله وایجاد خطر می باشد. ضمن آنکه  رخدادهای امنیتی نیز دارای همبستگی با آن می باشد. جنگ نرم در واقع مجموعه تهدیدهای نرم افزاری را در الگوی امنیت نرم تشکیل می دهد که آماج اصلی آن موضوعات مرجع امنیت نرم می باشد. براین اساس، میان جنگ نرم وتهدیدهای مرتبط با آن باآسیب پذیری ها، یک رابطۀ همبستگی سطح بالا هست؛ به طوریکه تهدیدهای نرم صرفاً به دنبال بهره برداری از آسیب های موجود نیست، بلکه یکی ازآماجهای آن ایجاد آسیب پذیری می باشد. آسیبپذیری بدون واسطۀ مرتبط با موضوعات مرجع امنیت نرم می باشد و براثر اختلال، ناکارآمدی وضعف ناشی از موضوعات مرجع امنیت نرم ایجاد می گردد. کانون اصلی قدرت نرم، کارآمدی حکومت در تولید ومهندسی امنیت از یک سو و مدیریت نا امنی از سوی دیگر می باشد. براین اساس ، میان قدرت نرم، جنگ نرم ، آسیب پذیری ها وپدید ه های نرم افزارنا امنی، ارتباط ای متقابل هست. پدیده های نرم افزاری سرباز کردن تهدید ها و آسیب پذیرها، علامت ناتوانی اولیه قدرت نرم در جلوگیری از ظهور و بروز آن می باشد. اما از سوی دیگر ، میان قدرت نرم وجنگ نرم نیز رابطۀ همبستگی هست؛ به گونه ای که تصعید جنگ نرم می تواند حکایت از قول قدرت نرم باشد یا افول جنگ نرم دشمن می تواند ناشی از تصعید قدرت نرم خودی باشد.

4-7- جنگ نرم و تهاجم به حوزه فرهنگ

یک نوع از انواع جنگ نرم و جنگ روانی دشمن، تهاجم فرهنگی می باشد، مدت هاست که دشمن به دنبالروشها و ابزار هایی می باشد که بتواند با حداقل ریسک بیشترین منافع را به دست آورد.

در تهاجم فرهنگی دشمن به اقدامات سازمان  یافتهو پنهانی دست می زند که با هدف ضربه و ضرر به منافع ملی کشور از طریق انحراف در تصمیمات مهم و حیاتی و حمله به مولفه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. نزدیک به سه  دهه می باشد که تهاجم فرهنگی علیه کشور ها توسط کشورهای خارجی اعکمال شده می باشد.

اما همچنان خلاء مطالعه های بیشتر و دست یابی به روش های مقابله با آن حس می گردد، عدم توجه کافی به این تهدید دشمنان، به دلیل به کارگیری فریب پنهانی بودن قصد و تهدیدات دشمن می باشد و افزایش اطلاعات وآگاهی های مردم در خصوص این نئع تهدیدات دشمن ضروری و اساسی می باشد.

تهاجم فرهنگی در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری برای اضمحلال خانواده ها، جامعه ، کودکان و جوانان و نوجوانان اعم از زن و مرد و ایجاد تعرض بین اقوام و خرده فرهنگ ها طراحی شده می باشد.

بسیاری از روشنفکران کشورهای اسلامی، تهاجم فرهنگی را تبادل فرهنگی اشتباه می گیرند، در تبادل فرهنگی امکان مذاکره، رقابت صحیح و مطالعه عمیق و باور های فرهنگی وجو دارد در حالی که در تهاجم فرهنگی دشمن همه ارزش ها و باورها و اعتقادات و مولفه های فرهنگی رقیب را مورد حمله و خدشه و تضعیف قرار می دهد و روحیه ملی مردم و اقشار گوناگون را تخریب و مورد حمله قرار می دهد . ابزار تبلیغاتی و رسانه ای ارتباطی تأثیر ویرانگری را به عهده می گیرند که در آن مردم  به عنوان اولین عامل ایستادگی و قدرت یک کشور مورد تخریب و آسیب قرار می گیرند (آقاپور،1390؛ 42).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه