تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین می باشد در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می گردد. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به گونه مجازی کوشش در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.بهره گیری از معضلات اقتصادی، تنوع کثرت قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، کوشش در نزدیکی به مردم تحت پوشش طرفداری از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی فارسی زبان طرفداری از اپوزیسیون (سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز، به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند)، تسهیل فعالیت ان.جی.اُ امریکایی در ایران، دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد بایستی از سوی مقامات امریکایی انتخاب شوند نه نهادهای ایرانی)، بهره گیری از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به گونه کلی تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران مانند راهکارهای اجرای این استراتژی به شمار می‌آیند (اسماعیلی، 1389؛ 38).

4-15-شاخصه های ناتوی فرهنگی از نظرگاه رهبری انقلاب

رهبر انقلاب در سفر به استان سمنان در تحلیلی جامع، شاخصه های ناتوی فرهنگی را به صورت ذیل اظهار فرمودند:
1: ایجاد اختلاف وتفرقه در میان ملت ایران وجهان اسلام

2: جلوگیری از الگو شدن ایران در جهان اسلام ومنطقه

3: مرعوب ومنکوب کردن مسئولین ومقامات تصمیم گیرنده

4: دامن زدن به مسائل وحساسیت های قومی ومذهبی

5: القاء ناکارآمدی نظام

ایشان در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای این استان در این ارتباط فرموده­اند : پیش روی پیمان ناتو که آمریکاییها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق یک مجموعه مقتدر نظامی به وجود آوردند ( اما برای سرکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن بهره گیری می کردند) حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آْورده اند . این ، بسیار چیز خطرناکی می باشد . البته حالا هم نیست؛سالهاست که این اتفاق افتاده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه