عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

امروزه ایران تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایران می باشد. وسعت آن خیلی وسیع تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین هایی بود که یا داخل فلات و سیع ایران یا درحاشیه های آن قرار داشتند فرهنگ ایرانی به همان اندازه که از ساختارهای مکانی مانند کوهها، دشت ها، جلگه ها، رودها و بیابان ها الهام پذیرفته از دیگر فرهنگ های مهاجر یا مهاجم متاثر گردیده می باشد (موسوی، 1388، 7)

کشور کنونی ایران در نیمکره شمالی کره زمین در فاصله مدارهای 25 درجه و 39 درجه و 47دقیقه عرض شمالی ونصف النهارهای 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 20 دقیقه طول غربی قرارگرفته می باشد، و فضای آن براساس آخرین مطالعات یک میلیون و ششصدو بیست و سه هزارو هفتصدو هفتادونه کیلومتر مربع ودر بعضی منابع، یک میلیون و ششصدو چهل وهشت هزار کیلومتر برآورد می گردد. ( طاهری موسوی، 1387، 5)کشور ایران دراین مختصات که به نوار تمدن معروف می باشد واقع شده می باشد « این نوار، که معتدل ترین وبارورترین جغرافیای جهان را شامل می گردد، هم از آغاز محل اصلی تجمع بشر بوده، تمامی تمدن های شناخته شده جهان، ازاین نوار برآمده می باشد. در روزگار کهن هیچ نقطه جغرافیایی دیگر، استعداد پرورش عددی بشر را نداشته می باشد تا جمعیت انباشته آن به داخل این نوار مهاجرت کند تمامی رخدادهای تاریخی، انتقال های فرهنگی وپیشرفت های مادی در این نوار، قائم به خصوصیات اقلیمی درون آن می باشد. جهت گسترش اقلیمی وتحرک اقتصادی و فرهنگی دراین نوار، شرقی – غربی وتمدن ساز بوده می باشد(حسینیان،33:1390)فرهنگ ایرانی نوعی شیزوفرنی را نمایش می گذارد که از یک طرف محصول احساس ذاتی ناشی از فرهنگ غنی و امپراطوری باشکوه گذشته، و از طرف دیگر احساس خرده گیری ناشی از زیردستی وحتی فقدان امنیت ناشی از شکست های خفت آور و سلطه بیگانگانی از قبیل یونانی ها، عرب ها، انواع ترک ها، افغان ها، روس ها و دول غربی می باشد. (فولر، 1387، 10)

 این کشور از بسیاری جهات موزائیکی از پراکندگی واختلالات تحمیل شده تاریخی می باشد که به دشواری به ایجاد نوعی وحدت ملی گردن می نهند متجاوز از 40 درصد جمعیت ایران را غیرفارس ها تشکیل می دهند که غالبا به لحاظ قومی وزبانی کاملاً متمایزند. آذربایجانی ها، کردها، ترکمن ها، بلوچ ها، عرب ها، قبایل مختلف ترک، ارمنی ها وسایر گروهها، مواد خام لازم برای نیروهای گریز از مرکز را فراهم می آورند؛ نیروهایی که می توانند این کشور را به تجزیه تهدید کنند.ایران به دلیل همگونی های فرهنگی اعم از زبانی ودینی ( مذهبی)با کشورهای همجوار مستقر در چهار سوی خود از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد که تأثیر به سزائی در تاثیر گذاری متقابل ایران و این کشورها بر هم دارد . بسیاری از کشورهای مستقل امروزی مانند عراق ، افغانستان ، بخشی از قفقاز جنوبی و آسیای میانه جزئی از  ایران بزرگ بوده اند ، شهرت نام ها یی مانند سمرقند ، بخارا ، خوارزم  ،خجندو … درادبیات کهن فارسی نشان دهنده عمق ارتباط ایران فعلی با مناطقی می باشد که روزی به نام ایران از آنها یاد می شده می باشد ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه