تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت سواد

در آبان ماه سال 1375، از 13499 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر این شهر، حدود 4/77 درصد باسواد      بوده اند. نسبت باسوادی در میان مردان 04/83 درصد و در بین زنان شهر نشین 27/71 درصد بوده می باشد. طبق آمار مذکور جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر ماسال 2/87 درصد کل جمعیت را شامل می گردد، لذا با در نظر داشتن آن می توان گفت که نرخ باسوادی در شهر ماسال کمتر از نقاط شهری استان می باشد (مهندسین مشاور شهرسازی و معماری – ص 21) .

اما نرخ باسوادی شهرستان ماسال در جمعیت بالای 6 سال براساس آمار سال 1383 که در ویژه نامه نهضت سواد آموزی چاپ گردیده بود 72/88 درصد اعلام شده که در بین شهرستانهای استان در رتبه نهم را داشت. به نظر می رسد که این رقم الان به 89 درصد رسیده و نرخ بی سوادی 11 درصد می باشد.

در صورتیکه براساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 از کل جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان ماسال، 3/74 درصد باسواد بوده اند که این نرخ در مناطق شهری 8/85 درصد و مناطق روستایی 3/69 درصد می باشد که شاهد بالا بودن اندازه سواد در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی هستیم. در سال 1375 نرخ باسوادی در شهرستان ماسال 71 درصد بوده می باشد که با در نظر داشتن 3/74 درصد در سال 1385 شاهد افزایش سطح سواد در شهرستان مذکور چه در مناطق شهری و روستایی این شهرستان    می باشیم. (آموزش و پرورش ماسال، 1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

کشاورزی

بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار و درون زای اقتصادی و تأثیر حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی، تامین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جامعه مستلزم توجه خاص و طرفداری کارآمد می‎باشد. این بخش به لحاظ دارا بودن توانمندهای قابل توجه در منابع و عوامل تولید مانند بیش از 37 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور و 118 میلیارد مترمکعب آب قابل استهصال  اقلیم‎های متنوع آب و هوایی و قابلیت تولید طیف وسیعی از محصولات گرمسیری و سردسیری منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل ها و مراتع و نیروی انسانی متخصص وکارشناسان مجرب و بهره برداران و تولیدکنندگان پرکار و مفید در شرایطی که هنوز به گونه کامل از ظرفیت های تولیدی آن بهره گیری نشده و کاستی های فراوانی در این راه هست، توانسته می باشد با تکیه بر رشد مستمر تولید و بازدهی مطلوب سرمایه و ارز آوری بیشتر  و ارزبری کمتر در مقایسه  با سایر بخش های اقتصادی از چنان قابلیت هایی برخوردار گردد که می‎توان آنرا به درستی زیر بنای اساسی توسعه اقتصادی کشور تلقی نمود. لذا بخش کشاورزی ضمن برخورداری از شرایط استراتژیکی و دارا  بودن مزیت نسبی در توسعه  یکی از بسترهای مناسب جهت توسعه پایدار اقتصادی در کشور تلفی می گردد. (سیمای کشاورزی ماسال، 1386، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد