تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل زمینه ساز جنگ نرم

عوامل زمینه ساز جنگ نرم که به انحراف عمومی در کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منجر می گردد عبارتند از :

عوامل اخلاقی:

1.دور شدن از ذکر خدا؛

 1. فراموش کردن معنویت ؛
 2. کنار گذاشتن ذکر و دعا و توسل و طلب از خدای متعال و توکل به خدا؛
 3. شهوترانی و دنبال هوسها رفتن (وزیری،1389؛ 35)

عوامل سیاسی:

 1. ترویج غرب گرایی در کشور؛
 2. ترویج تأویل گرایی و نفاق در گفتمان سیاسی مسئولان و نخبگان؛
 3. ایجاد و گسترش تضادها و معارضات مختلف (مردم با مردم، مردم با مسئولان، مسئولان با مسئولان)؛
 4. حمله به ولایت فقیه؛
 5. مشروعیت زداعی از نظام اسلامی و قانون اساسی کشور؛
 6. پدید آمدن احساس تبعیض؛
 7. بروز احساس ظلم و بی عدالتی؛
 8. بروز احساس محدود شدن آزادیها و حقوق اساسی و شهروندی؛
 9. دیوان سالاری بیمار و بوروکراسی افراطی؛
 • فساد سیاسی (انحصار طلبی، زیاده خواهی و باندبازی).

عوامل فرهنگی:

1.ترویج سبک زندگی مدرن از سوی رسانه ها؛

2.فقر نرم افزاری در زمینه علم؛

3.روحیه تساهل و تسامح افراطی در برخورد با منکرات و معضلات فرهنگی؛

 1. تجمل گرایی؛
 2. دنیاطلبی؛
 3. اشرافیت؛

7.ثروت اندوزی؛

8.کم توجهی مسئولان به هنر متعهد؛

 1. افزایش نابسامانیها و بزهکاریهای اجتماعی نظیر افزایش سن ازدواج، همجنس گرایی، تکدی گری و … .

عوامل اقتصادی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.گرایش مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر به نظام سلطه و اقتصاد جهانی؛

2.فساد اقتصادی و مالی بعضی از مسئولان کشور؛

 1. کاهش پایبندی به احکام اقتصادی اسلام؛

4.افزایش شکاف اقتصادی تورم و کاهش قدرت خرید مردم ؛

 1. افزایش بیکاری؛

6.گسترش فقر؛

 1. مشکل تأمین مسکن؛
 2. ناکارآمدی نظام توزیع؛
 3. افزایش نابسامانیها و بزهکاریهای اجتماعی نظیر افزایش سن ازدواج، همجنس گرایی، تکدی گری و … (وزیری، 1389؛ 36)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه