تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنگ نیمه سخت

در جنگ نیمه سخت، دشمن بدون آنکه آشکارا و عملی، وارد درگیری گردد، با فراهم کردن زمینه های لازم، مهره های خود را از طریق کودتای نظامی به قدرت می رساند و مراکز حساس قدرت را در اختیار می گیرد. کودتا بیشتر به دست نیروهای نظامی یا بخشی از نیروهای نظامی انجام می شود و معمولاً فاقد پشتوانه اجتماعی در میان توده ها می باشد.

در دهه اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا کودتا رخ داده می باشد؛ در کشورهایی از قبیل تایلند، برمه، فیلیپین، ایران ( در 28 مرداد 1332)، عراق ، لیبی  ( به قدرت رسیدن معمر قذافی در سال 1969)، مصر، شیلی، آرژانتین،لهستان و … (شریفی، 1389؛ 26-24)

2-4- جنگ نرم

مفهوم جنگ نرم پیش روی جنگ سخت به کارمی رود و البته با آن در ارتباط می باشد و دو روی یک سکه اند. ژوزف نای، نظریه پرداز معروف آمریکایی و مبتکر نظریه قدرت نرم، معتقد می باشد که در عصر کنونی بایستی به کارگیری چهره سخت قدرت را به حاشیه  راند و از ابزار نرم آن بهره جست؛ از این رو از دیدگاه ژوزف نای بایستی با اعمال قدرت نرمف کاری نمود که » تو همان چیزی را به خواهی که من می خواهم.» به بیانی دیگر،بایستی طرف مقابل به گونه ای متقاعد گردد که به میل، اراده و تمایل خود و با خشنودی، تن به هدف مورد نظر بدهد و در نهایت، احساس رضایت بیشتری هم بکند بدون اینکه به زور و خشونت متوسل شویم و چهره سخت قدرت را بروز دهیم.( رنجبران، 1389 ؛ 34)

دشمن در جنگ نرم، با برنامه ریزی کامل و دقیق و با بهره گیری از اقدامات روانی، رسانه ای، تبلیغاتی، اجتماعی می کوشد بر باورها، احساسات و رفتارهای جامعه تأثیر بگذارد؛ به گونه ای که آن ها همان چیزی را باور داشته باشند که دشمن می خواهد؛ همان احساسات و تمایلاتی را داشته باشند و ابراز کنند که دشمن اراده کرده می باشد؛ همان کاری را انجام دهند که او دوست دارد وافراد جامعه نه تنها از همفکری و همسویی با دشمنان قسم خورده خود احساس شرمندگی نکنند؛ بلکه با افتخار از آن یاد کنند. از اینرو ژوزف نامی قدرت نرم را به « توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران« و « قدرت برای جذب» تعریف کرده می باشد. (شریفی ، 1389؛ 26)

در یک کلام می توان جنگ نرم را این گونه نیز تعریف نمود: « اجرای برنامه ای حساب شده، مسالمت آمیز و دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی اجتماعی یک نظام به مقصود تغییر سیستم سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اساسی و اصلی آن.»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جنگ نرم[1] از لحاظ مطالعه های علمی، مفهومی جدید و از جنبه تاریخی، مفهوم بسیار کهن می باشد. این مفهوم در دنیا با واژه قدرت نرم[2] شناخته می گردد و جوزوف نای[3] آمریکایی، مهم ترین نظریه پرداز در این زمینه می باشد.

[1].soft war

[2].soft power

[3]Joseoh S .Nye.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه