تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ممکن می باشد دولت ایالات متحده مجبور به اتخاذ نقشی فعال تر در شکل دهی به شبکه ها باشد. کنگره آزادی فرهنگی در دوران جنگ سرد که مثالی بسیار موفق به حساب می آید، می تواند نمونۀ خوبی از چگونگی متحد ساختن گروه های پراکنده و شخصیت های همفکر در یک شبکه بین المللی قدرتمند با طرفداری مالی و سازماندهی محدود ایالات متحده باشد. امروز هدف آمریکا از این اقدام عبارت از ایجاد سازمانی همیشگی و چند ملیتی می باشد که بتواند در تأثیر یک سکوی فکری برای ترویج دموکراسی آمریکایی در جهان اسلام خدمت کند.

نخستین گام در این راستا برای آمریکا و متحدانش اتخاذ تصمیمی روشن برای ایجاد شبکه هایی از حامیان خود در کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ارتباطی عیان میان این فعالیت ها با راهبرد همه جانبه آمریکاست.

برای دستیابی به این هدف، این کشور در کوشش می باشد ساختار نهادی برای هدایت، نظارت و مطالعه این کوشش ها در دولت آمریکا ایجاد کند. برای این اساس ایالات متحده برای موفقیت سیاست شبکه سازی ( که سیاستی نامتقارن و انتخابی می باشد) خود که امروزه برای مقابله با حکومت های اسلامی به ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران برگزیده می باشد، بر این گروه ها تمرکز دارد (جزینی و همکاران، 1388؛117):

1- شخصیت های دانشگاهی و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار؛

2- صاحب نظران مذهبی جوان و میانه رو؛

3- فعالان انجتماعی؛

4- گروه های زنان فعال در مبارزات برابری جنسیتی ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- روزنامه نگاران و نویسندگان میانه رو. بر همین اساس آمریکا راهبرد شبکه سازی خود را بر این اصول قرار داده می باشد.

6- آموزش دموکراتیک؛ در این زمینه این کشور کوشش دارد تا به چالش کشیدن مفاهیم اسلامی به وسیله ارزش های دموکراتیک غربی، اسلام را مطابق برداشت خود باز تعریف کند.

7- رسانه ها؛ طرفداری از رسانه های طرفدار غرب برای مبارزه با سلطه رسانه ای عناصر مسلمان بسیار مهم می باشد.

8- برابر جنسیتی؛ مسئله حقوق زنان موضوعی مهم در شبکه سازی می باشد. ترویج برابر جنسیتی برای توانمند ساختن مسلمانان طرفداران غرب بایستی بخشی ضروری از این پروژه باشد.

9- هواداری سیاسی ؛ اسلام گرایان دارای برنامه های سیاسی هستند و به همین جهت اسلام گرایان سکولار نیز بایستی وارد فعالیت سیاسی شوند .در این زمینه فعالیت های حمایتی در شکل دهی محیط سیاسی و حقوقی جهان اسلام مهم می باشد.

به گونه کلی، آمریکا برای موفقیت شبکه سازی در کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران بر یک راهبرد کلی تأکید دارد و آن کوشش برای معکوس کردن جریان ایده هاست. در این ارتباط مطالب و کتاب های مهم متفکران و روشنفکران غربی در میان مسلمانان مهاجر در ترکیه ، اندونزی و به ویژه ایران با هدف ترویج اسلام غربی به زبان عربی ترجمه و در سطحی گسترده انتشار می یابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه