تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش مورد بهره گیری در این پژوهش، اسنادی، توصیفی و تحلیلی می باشد. از نظر روش شناسی، این پژوهش را می توان در زمره مطالعات توصیفی قرارداد که با بهره گیری از مطالعه های کتابخانه ای به تبیین ماهیت جنگ نرم وارتباط آن با قدرت نرم می باشد.لذا  آغاز با استنتاج از ادبیات موجود جنگ نرم، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در شکل گیری جنگ نرم در چهار قالب اصلی جامعه ، دولت ، هدف، نیروی جنگ نرم و بازیگر خارجی دسته بندی می گردد. سپس با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی وزن گذاری و اولویت بندی می شوند و متغیرهای حیاتی مشخص می گردد. مهم ترین مسئله روشی این پژوهش این می باشد که هنگامی که منافع حیاتی و مهم هر جامعه مورد تهدید قرار گیرد، امنیت آن جامعه مورد تهدید قرار گرفته می باشد. امنیت به معنای حفاظت پیش روی خطرات و داشتن احساس ایمنی خاطر می باشد (آقاپور،1390؛ 25.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- روش های گردآوری اطلاعات

اکثراً با روش کتابخانه ای شامل فیش برداری از کتب و نشریات داخلی، مقالات و پایان نامه های دانشجویی، منابع اینترنتی، شبکه های ماهواره ای ، بانکهای اطلاعاتی می باشد.

3-3- عوامل طبیعی

داشتن شرایط خاص جغرافیایی، چهار فصلی بودن آب و هوا و شرایط اقلیمی منحصر به فرد باعث شده کشور ایران، یکی از غنی ترین و در عین حال زیباترین کشورهای جهان از نظر داشتن جاذبه های طبیعی می باشد، به طوری که از این نظر جایگاه پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده می باشد.
ایران از نظر طبیعی، جزو منحصربه فردترین کشورهای جهان به شمار می رود. زیرا هر گوشه آن دارای طبیعتی متفاوت نسبت به سایر نقاط دارد. طبیعت کشور ایران را مجموعه ای از رشته کوه ها، دشت ها، مناطق کویری، جلگه ها، آبشارها، جنگل ها، رودها، دریاچه ها، آتشفشان ها و غارها تشکیل می دهند که هر یک از این پدیده ها در نوع خود بی نظیرند و با قرارگرفتن در کنار یکدیگر طبیعتی زیبا را برای کشور ایران فراهم آورده اند.

ایران 1648198 کیلومتر مربع یا 636375 مایل مربع وسعت دارد که 7/0 آن را آب تشکیل می دهد. ایران یک کشور آسیای غربی ست و در منطقه خاورمیانه و نیز آسیای مرکزی و قفقاز واقع شده می باشد.

در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تری از استان و بزرگ‌تر از بخش می باشد و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می گردد.

مطالعۀ ساختار فضایی ایران بدون مطالعه فلات ایران امری نادرست می باشد؛ زیرا بخش عمده فلات (66 درصد) را قلمرو سرزمین ایران تشکیل می دهد. به علاوه، محدوده ایران کنونی حاصل رقابت قدرت های جهانی در دو قرن اخیر می باشد؛ مرزهای واقعی ایران که بر قلمرو فرهنگ و تمدن ایرانی منطبق می باشد، تقریباً با محدودۀ فلات ایران برابری می کند؛ لذا پرداختن به ساختار طبیعی فضا و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی، بدون مطالعه ابتدایی فضای فلات امکانپذیر نیست. الگوی توپوگرافیک فلات ایران نشان دهنده پنج لایه مشخص و پیوسته می باشد که به ترتیب عبارت می باشد از :

1- لایه نرم حاشیه ای ، 2- لایه سخت و اسکلت فلات، 3-لایه نرم درونی فلات ، 4- لایه کویر و صحرای داخلی ، 5- لایه ترکیبی و مرکزی فلات ؛ فلات ایران به دلیل انسجام طبیعی و دیواره های بلند کوهستانی پیرامون آن ،فضای بسیار مساعدی را برای تعامل اجتماعی سکنۀ داخلی فراهم آورده می باشد. این ارتباط و تعامل نهادینه شده در بستر تاریخ ، فرهنگ و تمدن خاصی را به وجود آورده که قلمرو آن با قلمرو ساختار طبیعی مذکور برابری می کند و با مرزهای طبیعی از فرهنگ ها و تمدنهای ماورای فلات متمایز می گردد. ساختار طبیعی و وحدت آفرین فلات ایران، با ایجاد زمینۀ ارتباط و یکپارچگی فرهنگی، هویت ایرانی را پدید آورده می باشد؛ مکانیسم اصلی پیداش این هویت تاریخی- جغرافیایی، در واقع همان تعامل اجتماعی سکنۀ داخل فلات بوده می باشد (حافظ نیا، 1391؛ 44)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه