عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل انسانی

الگوی پخش جمعیت در پهنۀ سرزمین ایران نا متعادل و نامتوازن می باشد. علت های عمدۀ پدیدار شدن این الگو را بایستی در الگوی پخش دو دسته عوامل دانست که جمعیت به تبعیت از آنها، در فضای ایران استقرار یافته می باشد:

1.الگوی پخش نامتعادل بنیادهای زیستی، نظیر آب، خاک، فضا، اقلیم و منابع طبیعی؛

2.الگوی پخش نامتعادل فرصتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. الگوی پخش بنیادهای زیستی تا اندازۀ زیادی جبری می باشد؛ اما الگوی پخش فرصتها غیر جبری و زاییدۀ سیاست ها  و برنامه های دولتی در چند دهۀ گذشته و نبود سیاستها و طرح های آمایشی سرزمین می باشد؛ پس در جاهایی که بنیادهای زیستی و فرصت ها هر دو موجودند، بیشتر تراکم جمعیتی نظاره می گردد، مانند استان تهران شامل تهران بزرگ، استانهای شمالی و ساحلی، استان های شمال غربی و زاگرس مرکزی. برعکس مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و جنوب شرقی ایران که دچار کمبود ضرورتهای زیست و فرصت ها هستند، کمترین تراکم جمعیت را دارند. سرشماریهای گذشته حکایت از افزایش تراکم نسبی جمعیت دارد؛ به طوری که آمار مربوط از 5/11 نفر در کیلومتر مربع در سال 1335، به حدود 86/36 نفر در سال 1375 افزایش یافته می باشد. در سال 1375 در بین استانهای کشور کمترین تراکم مربوط به استان سمنان با 18/5 نفر در کیلومتر مربع و حداکثر تراکم مربوط به استان تهران با 33/477 نفر بوده می باشد؛ در واقع استان تهران حدود 13 برابر متوسط کشور و بیش از 92 برابر استان سمنان که در همسایگی شرق آن قرار گرفته ، تراکم جمعیت دارد (حافظ نیا، 1391؛ 137-138).

پنج استان سمنان، سیستان و بلوچستان ، کرمان، یزد و خراسان با داشتن 5/51 درصد مساحت کشور، تنها 37/18 درصد از جمعیت آن را به خود اختصاص داده اند؛ در حالی که هشت استان گیلان، مازندران ، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، همدان و کرمانشاه با داشتن 58/12 درصد مساحت کشور، بیش از 1/43 درصد جمعیت را در خود جای داده اند (5/3 برابر نسبت مساحت خود در کشور). استان تهران نیز با اشغال تنها 18/1 درصد از مساحت کشور، بیش از 22/17 درصد جمعیت را در خود پذیرفته می باشد (همان،138)

پراکندگی جمعیت بین محدوده های سیاسی – اداری نیز متعادل نیست: از بین 28 استان کشر در سال 1375، استان تهران با 22/17 درصد، بیشترین و استان ایلام با 81/0 درصد از کل جمعیت، کمترین سهم را در جمعیت کشور داشته اند. در این سرشماری ، میانگین جمعیت استانهای کشور 2 میلیون و 144 هزار و 837 نفر بوده که جمعیت در نه استان، شامل تهران، خراسان، اصفهان، فارس، خوزستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی بالاتر از حد متوسط بوده می باشد. همچنین جمعیت کشور بین 282 شهرستان توزیع شده که متوسط جمعیت در آنها در سال 1375 حدود 212960 نفر بوده می باشد.از نظر قومیتی ، ایرانیان  اصالتاً از نژاد آریایی  و از اعقاب آریایی های هند واروپایی اند که درحدود 3500 سال پیش وارد خارک ایران شدند. بعضی از متفکران ملی گرای ایرانی، نظیر دکتر افشار به خلوص نژاد ایرانیان کنونی عقیده دارند و بر این نکته تأکید می ورزند که آمیزش نژاد آریایی با ترکها، مغولها، اعراب و دیگران ناچیز بوده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه