تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما با فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 دگرگونی‌های سریع در جهان ژئوپلتیک رخ داد که با شیوه زندگی بشر در محیط، ارتباط نزدیک داشت. نظام اقتصاد بازار آزاد همراه با گسترش سریع تکنولوژی اطلاع‌رسانی، بلافاصله جهانی شدن را که منافع و خواست‌های ملت‌ها را که اصطلاحاً «گلوبالیزیشن» خوانده می گردد با پیوستن ملت‌ها به «قرارداد عمومی بازرگانی و گمرک» که «سازمان بازرگانی جهانی» را واقعیت بخشیده می باشد. شیوه زندگی اقتصادی همه ملت‌ها را دگرگون کرده می باشد. این دگرگونی توأم با سرعت رشد تکنولوژی «اطلاع‌رسانی» بعضی صاحب‌نظران را بر آن داشته می باشد

 

که جهان ژئوپلتیک را در ورای ملت‌ها و حکومت‌های ملتی را در ورای مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی در دهه‌های نخستین قرن بیست و یکم به سوی واقعیت یافتن «دهکده جهانی» نوید دهد. در این راستا همگام با طریقه یاد شده این حقیقت هست که تکنولوژی اطلاع‌رسانی در دنیا، فاصله جغرافیایی و فرهنگی را به هم نزدیک می کند.

این دگرگونی از فرهنگ آمریکایی که سکوی اصلی پرتاب موشک جهانی شدن می باشد شکل گرفته، و در جهان ژئوپلتیک، هویت‌ها و استقلال فرهنگی ـ هویتی همه ملت‌ها (ژئوکالچر) را به چالش کشانده می باشد. از طرفی دیگر، همین چالش‌ها بازگشت به هویت ملی و روی آوردن به استقلال‌خواهی‌های ملی را در سراسر جهان تحریک می کند. (مجتهدزاده،1381 : 265-263) در این زمان ژئوکالچر یک جامعه که به عنوان یک فرهنگ غالب جهانی در نظام جهانی گسترش می‌یابد با گسترش سودجویی اقتصادی که زیربنای اصلی نظام ژئوپلتیک جهانی می باشد، مادی‌گرایی فرهنگ‌ها را  تشدید کرده، عواطف انسانی را کاهش می‌دهد و خشونت و ناامنی را بر جوامع مسلط خواهد نمود. این عوامل زیربنای تغییرات ژئوپلتیک خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه