تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه ساموئل هانتینگنون

از نظریات جدیدی که در دوره بعد از جنگ سرد از اهمیت زیادی در سطح روابط بین الملل برخوردار گردید؛ نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون می باشد. هانتینگتون می گوید که هویت تمدنی به گونه روزافزون در آینده اهمیت خواهد پیدا نمود و جهان تا اندازه زیادی بر اثر عمل و عکس و العمل بین هفت یا هشت تمدن بزرگ شکل خواهد گرفت. این تمدن ها عبارتند از: تمدن غربی، تمدن کنفوسیوسی، تمدن ژاپنی، تمدن اسلامی، تمدن هندو، تمدن اسلاوی- ارتدوکس، تمدن آمریکای لاتین و احتمالاً تمدن آفریقایی و خطوط گسل میان تمدن های مزبور را منشأ درگیری های آتی و جایگزین واحد کهن دولت-ملت می بیند. به اعتقاد هانتینگتون، تقابل تمدنها، سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله تکامل درگیری های عصر نو را شکل  می دهد(امیری،212:1391)

www.en.wikipedia.org))

این نظریه محصول یکی از پروژه های تحقیقاتی تحت عنوان محیط متحول امنیتی و علایق ملی آمریکا می باشد. هانتیگتون در این ارتباط می نویسد که فرضیه من این می باشد که منبع اساسی برخورد در دنیای جدید مسایل ایدئولوژی و اقتصادی نخواهد بود بلکه منبع تعیین کننده برای زد و خورد و ایجاد تقسیمات بزرگ بین بشر عامل فرهنگ خواهد بود. دولت های ملی به عنوان قدرت مندترین عامل در امور جهانی باقی خواهند ماند اما زدو خوردهای اساسی در سیاست های جهانی بین ملت ها و گروه های صاحب تمدن بروز خواهد نمود. برخورد تمدن ها بر سیاست های جهانی غلبه خواهد نمود، خطوط گسل بین تمدن ها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود.(زین العابدین،193:1389).

هانتیگتون در سال 1996 تئوری خود را با انتشار کتابی با نام برخورد تمدن ها و تغییر جهان، گسترش داد. هانتیگتون در تئوری خود تمدن های جهان را به قسمت های مجزا تقسیم نمود. وی با تصریح به موضوعاتی زیرا جنگ یوگسلاوی و درگیری میان هند و پاکستان، مذهب را به عنوان تأثیر کلیدی در این درگیری ها مطرح می سازد. او ترکیه و ایران را به عنوان کشورهای نوظهور در عرصه بنیادگرایی اسلامی مطرح می سازد. از نظر هانتیگتون چالش های اساسی و خطوط گسل در برخورد تمدن ها حول و حوش چهار محور زیر شکل می گیرد:

 

  • بنیادگرایی اسلامی
  • لیبرالیسم غربی و چندگانگی فرهنگی
  • خودکامگی کنفوسیوسی
  • بنیادگرایی قومی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه