تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوپلیتیک جهان اسلام

درمورد تقسیم بندی جغرافیایی جهان اسلام نظریه های مختلفی هست که عزتی در کتاب ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم سه نوع تقسیم بندی را ارائه می دهد:.

بعضی منابع جهان اسلام را به دو بخش مرکزی و پیرامون آن تقسیم کرده اند و بعضی دیگر آن را به سه بخش مرکزی، غربی، شرقی تقسیم کرده اند. اکنون با در نظر داشتن تحولاتی که در شوروی سابق صورت گرفته می باشد و جدایی بخشهای بزرگی از آن به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز که اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، به نظر می رسد که بازنگری در قلمرو جهان اسلام، اجتناب ناپذیر باشد. در حال حاضر جهان اسلام را از دیدگاه جغرافیای سیاسی به چهار بخش تقسیم می کنند :

1 – مرکز جهان اسلام، که در حقیقت گهواره جهان اسلام و منطبق با بخش جنوب غرب آسیا یا خاورمیانه می باشد.

2 – شمال جهان اسلام، که شامل آسیای مرکزی و قفقاز می باشد.

3- غرب جهان اسلام، که شامل شمال، شمال شرقی و بخش های دیگر آفریقاست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 – شرق جهان اسلام، که از مرزهای شرق ایران آغاز شده و تا کرانه های غربی اقیانوس آرام گسترش می یابد. ( عزتی ، 1380 : 154 – 155 ).

البته این نکته ضروری می باشد که مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز در تقسیم بندی قبلی جزء قسمت شرقی جهان اسلام محسوب می شدند اما امروزه به صورت جدا تحت عنوان شمال جهان اسلام مطالعه می­شوند. بخش شمالی جهان اسلام شامل آسیای مرکزی و قفقاز می باشد که تعداد کشورهای مسلمان در آسیای مرکزی به مراتب بیشتر از منطقه قفقاز می باشد. کشورهای مسلمان آسیای مرکزی عبارتند از : قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان و تنها کشور مسلمان منطقه قفقاز جمهوری آذربایجان می باشد که به لحاظ مذهبی شیعه اثنی عشری می  باشند، اما اکثر مسلمانان منطقه آسیای مرکزی سنّی هستند. شمال جهان اسلام از مرزهای شمالی ایران شروع می گردد و تا گورگان (کشور قزاقستان) کشیده شده می باشد. در مطالعه ژئوپلیتیکی قلمرو جهان اسلام مشخص می سازد که مرکز آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، زیرا ارتباط دهنده سه قاره آفریقا، آسیا، اروپاست که از قدیم آن تا به حال این تأثیر را داشته می باشد و به عنوان هارتلند آسیا قلمداد می گردد و همچنین بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا در این منطقه هست.

عزتی درمورد مرکز جهان اسلام چنین می نویسد :

« در یک محدوده جغرافیایی نسبتاً کوچک آن بیش از شش نقطه مهم استراتژیکی هست که بعضی از آنها عامل وجودی کشور بوده اند، مثلاً وجود دو گذرگاه بسفر و داردانل در پیدایش کشور ترکیه و تعیین مرزهای سیاسی آن تأثیر به سزایی داشته می باشد. کانال سوئز وباب المندب که در حکم مکمل های یکدیگرند، در کوتاه کردن فاصله بین شرق دور و اروپا تأثیر مهمی بر عهده دارند. گذرگاه هرمز علاوه بر تأثیر نظامی پراهمیتی که دارد، با پیدایش استراتژی انرژی، در ژئوپلیتیک نفت، به مُهره بدون جایگرین تبدیل شده می باشد. جزایر واقع در خلیج فارس بخصوص جزایر سه گانه، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی (بوموسی) که بطور کلی در اختیار ایران می باشد، همچنین مجمع الجزایر بحرین، دارای انرژی استراتژیک می باشد و هر یک به شکلی بر اهمیت این قلمرو افزوده می باشد، که همه این نقاط برای غرب جنبه استراتژیک به شمار می رود. ( عزتی، 1377 : 173)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه