تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ژئوکالچر را امانوئل والرشتاین جامعه­شناس مارکیست امریکایی مطرح­ و ابزار تحلیل خود را «تقسیم کار بین­المللی» قرار داد، ایشان ژئوپلیتیک را سیاست کشورهای مختلف برای این­که در کجای این تقسیم کار (پیرامون، شبه پیرامون و هسته) قرار گرفته‌اند» تعریف کردند و ژئوکالچر (به­جای سیاست بر فرهنگ تمرکز نمود) را «مفهومی، که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت­های هسته­ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامون برای زایل ساختن فرهنگ­های بومی آنها تصریح دارد» دانست.(واعظی،1385:23)

تعریف فوق از والرشتاین، بیانگر این مطلب می باشد که ابعاد فرهنگی کشمکش‌های بین­المللی زیربنا و ابعاد نظامی و سیاسی یا ژئواستراتژیکی در حاشیه قرارمی­گیرد.

یکی از ساختارهای ژئوکالچر جهان، ایران می باشد که امروزه تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی آن را جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهد. این سرزمین پهنه جغرافیایی وسیعی می باشد که طی قرن‌ها قلمرو فرهنگ و تمدن کهن ایرانی به شمار می‌رفت. وسعت این پهنه، بسیار وسیع‌تر از کشور کنونی ایران و شامل سرزمین‌هایی می باشد که یا داخل فلات وسیع ایران و یا در حاشیه‌های آن قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌های این سرزمین، تأثیر گذرگاهی آن در میان قاره‌های بزرگ جهان و نیز قرار گرفتن آن در میان چند قلمرو بزرگ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت می باشد.

امروزه تأثیر ایران به علت جایگاه توأم ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بیشتر هم شده می باشد. تأثیر ایران در دوران جنگ سرد به عنوان یک سرزمین حائل میان دو اردوگاه ایدئولوژی شرق و غرب، جایگاه جغرافیایی ایران در میانه جهان اسلام، و مذهب تشیع که از مشخصه‌های اصلی آن می‌باشد در بعد از انقلاب در یک استراتژی فرهنگی، ساختار ژئوکالچر ایران را دچار دوگانگی کارکردی کرده می باشد. انقلاب موجب گردید که سیاست ایران بر فعالیت امت‌گرایانه و ترویجی در خارج و به ویژه روی کشورهای اسلامی متمرکز گردد.در حالی که تمایلات ملی‌گرایانه و مبتنی بر تلفیق فرهنگ ایرانی و شعائر شیعی که تشکیل‌دهنده هویت ملی ایرانی می باشد، اجازه نمی‌داد رهیافت امت‌گرایانه که فقط بر تسامح مذهبی استوار بود به راه خود ادامه بدهد. این دوگانگی کارکردی – رفتاری یادآور همان مدل معروف ژان گاتمن می باشد که به مدل آیکونوگرافی و سیرکولیسیون یا «نمادسازی حرکت» معروف می‌باشد(آمار و همکاران،186:1391).

جمهوری اسلامی ایران که تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایران می باشد دارای خصلتی فرهنگی و تاریخی ویژه می باشد. کانون جغرافیایی یا ناحیه محوری این سرزمین در فلات مرکزی ایران در داخل کوه‌های عریض زاگرس در غرب و رشته کوه‌های باریک و مرتفع در شمال واقع شده می باشد. در عین حال این منطقه از دیرباز محل استقرار طوایف پارس و پارت می باشد که از شاخه‌های اصلی نژاد آریایی به شمار می‌آیند و طلایه‌دار استقرار نخستین حکومت‌های ایرانی‌تبار بودند که بعدها به امپراطوری بزرگ در آسیا تبدیل شده می باشد. مانند مشخصه‌های این سرزمین می‌توان به استقرار آن در منطقه‌ای حائل که به آن یک تأثیر برجسته گذرگاهی داده تصریح نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه