تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تئوری پایان تاریخ در سال 1989 مطرح و در سال 1992 در کتاب پایان تاریخ و آخرین بشر تشریح گردید. این نظریه توسط فرانسیس فکویاما، دانشمند امریکایی ارائه شده می باشد. او در این نظریه اعتقاد دارد که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و ارزش های لیبرال دموکراتیک در سراسر جهان، آخرین حد کوشش و مبارزات ایدئولوژی های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دموکراسی سر برآورده می باشد. به اعتقاد فوکویاما امروزه نظام لیبرال دموکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده می باشد که همه ی کشورها و جوامع بایستی در برابر آن تسلیم شوند. پس تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب تری به عنوان جایگزین وجود ندارد. او می نویسد پایان تاریخ زمانی می باشد که بشر به شکلی از جامعه ی انسانی دست یابد و در آن اساسی ترین نیازهای بشری برآورده گردد.  بشر امروزه به جایی رسیده می باشد که نمی تواند دنیایی متفاوت از جهان کنونی را تصور کند. زیرا که هیچ نشانه ای از امکان بهبود بنیادین نظم جاری وجود ندارد. این نظریه چندان دوام نیاورد. چالش های نفسانی از یک سو با خیزش جریان های ناسیونالیسم افراطی و کوشش های معنوی با خیزشی جریان های معنویت طلب و انقلاب اسلامی خواب راحت لیبرال دموکراسی را بر هم زد. (باباخانی،40:1392).

در تاریخ سیاسی معاصر، پایان تاریخ را نخستین بار فوکویاما نظریه پرداز آمریکایی بکار برد و نظام لیبرال دموکراسی غربی، آمریکایی را پایان تاریخ نامید. او ادعا نمود که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد و تاریخ به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدم پایان یافته می باشد. فوکویاما با طرح فرضیه پایان تاریخ معروف گردید و سپس با نظاره ی معضلات اقتصادی غرب نظریه پس از پایان تاریخ را ارائه نمود و از فروپاشی پایان تاریخ سخن گفت. مطالب فوق روشن می سازد که او در تعلیم مصداق پایان تاریخ در اشتباه بوده و در نظریه ی پس از پایان تاریخ به واقعیت دست پیدا کرده می باشد. در منطق مادی فوکویاما، پایان تاریخ بر پایه های قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی استوار بوده که با سست شدن این پایه ها فرو می پاشد.( (www.Wikipedia.com

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه