تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اه

– متغیر مستقل

ایثار،شهادت و سایر متغیرهایی که بصورت گویه در پرسشنامه ترتیب داده شده همگی متغیرهای مستقل این پژوهش می باشند.

3-1-1-1-ایثار و شهادت

. در نظر داشتن فرهنگ ایثار و شهادت راز بیمه شدن کشور در برابر دشمنان می باشد. جامعه امروز نیازمند گسترش فرهنگ ایثار و شهادت می باشد که در این زمینه همه دست اندرکاران وظیفه مهمی را بر عهده دارند. دوران هشت ساله دفاع مقدس مشعلی می باشد که همیشه فروزان می باشد و نیازهای فکری و معنوی نسل فعلی و نسل­های بعدی را تأمین می­کند. تفاوت دفاع مقدس ما با بقیه جنگ­ها در روحیه معنویت و ایثار و فداکاری رزمندگان بوده می باشد که این روحیه در هیچ جنگی در دنیا دیده نشده می باشد. رزمندگان ما خلأ تسلیحاتی خود را با معنویت پر می­کردند.

 

3-1-1-1-1-شهادت

 مفهوم شهادت در اسلام با مسلمان وغیر مسلمان اشتباه گرفته شده می باشد. شهادت معنایی تنگاتنگ با مفهوم جهاد دارد اغلب دانشوران عمدا یا سهوا جهاد را با دفاع مقدس تعریف می کنند . مسلمانان اغلب واژه شهید را مرگ با ارزش برای محبوبشان یعنی پروردگار تعریف می کنند وتوجهی به ارتباط تنگاتنگ به کشمکش همیشگی بین جهاد و شهادت ندارند. شهادت انحصارا در اختیار اسلام نیست. (گرچه منحصراروحانی،مذهبی ،معنوی والهی می باشد و مکاتب ماده گرا ادعایی نسبت به آن ندارند). اسلام خود مفهوم شهادت را تعریف می کند. بدون تردید مفهومی اسلامی تنها در قالب وچهار چوب اسلام تعریف می گردد ،نه با مسلمان وغیر مسلمان ونه در سایه مفاهیم غیر اسلامی از قبیل گناه ورنج . مسلمانان اجازه ندارند تا اصول اسلامی رابدون در نظر داشتن سیستم فکری اسلامی تبیین دهند. شهادت را نمی توان تنها در القاب وواژه های شفاعت ووساطت تشریح نمود. گفته می گردد که شهیدان اسلام برای مرگ داوطلب بودندتا بتواننددرروز جزا برای گناهکاران شفاعت کنند.

مفهوم اسلامی شفاعت تنها درچارچوب اصول علیت قابل اظهار می باشد ، نه به تنهایی بعنوان شفاعت روحانی. اسلام مفاهیم مسیحی وساطت را بدون مسؤلیت شخصی برای رستگاری افراد رد می کند.
مفاهیم شهادت ودفاع مقدس با الله در ارتباط هستند. این دو واژه به کرات با یکدیگردرقرآن دیده می گردد. درحقیقت بدون دفاع برای خدا وحق ، شهادتی وجود ندارد. این واژه ها معانی ادبی متفادت با معنای لغوی خود دارند،گرچه این معنای ظاهری اساسا برپایه معانی ادبی قرار گرفته می باشد. مفاهیم اسلامی شهادت وجهاد توسط نامسلمانان وشرق نویسان بطور ناصحیح اظهار شده می باشد.

داف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه