تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شیعه به روایت فوکویاما

در دهه ۶۰ شمسی پس از پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات خیبر ، در اورشلیم کنفرانسی توسط صهیونیستها برگزار گردید. موضوع بحث فوکویاما در این کنفرانس بازشناسی هویت شیعه می باشد.

او می گوید شیعه پرنده ای می باشد که افق پروازش خیلی بالاتر از تیررس ما می باشد.
او می گوید شیعه پرنده ای می باشد که دو بال دارد ، یک بال ســـــــبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. زیرا شیعه در انتظار عدالت به سر می برد. شیعه امیدوار می باشد و بشر امیدوار شکست ناپذیر می باشد.

او می گوید شما نمیتوانید انسانهایی را تسخیر کنید که این انسانها بر این باورند که یک کسی می آیدکه علیرغم فراگیری ظلم و جور ، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.
بر مبنای نظریه فوکویاما ، بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار یا عدالت خواهی می باشد.

او میگوید بال سرخ شیعه ، شهادت طلبی می باشد که شهادت طلبی ریشه در کربلا و عاشورای حسینی دارد که این مسأله شیعه را فناناپذیر کرده می باشد.

شیعه با این دو بال ، افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی و نظامی به آن نمی رسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

او می گوید شیعه با شهادت ، دو چندان می گردد. شیعه تنها عنصری می باشد که هر چه آن را از بین ببرند ، بیشتر می گردد.آقای فوکویاما می گوید آن نقطه ای که در آموزه های شیعی بسیار اهمیت دارد ، ولایت پذیری شیعه می باشد. شیعه تنها مذهبی می باشد که نگاهش به ولایت فقیه می باشد و نظریه ولایت فقیه برتر از نظریه نخبگان افلاطونی می باشد. او معتقد می باشد که ولایت پذیری شیعه او را تهدید ناپذیر کرده می باشد.

فوکویاما پس از کنفرانس اورشلیم ، یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی درست برای خودشان می نویسد.مهندسی معکوس برای شیعه این بود که آغاز ولایت فقیه را بزنند. تا ولایت فقیه را نزنید نمی توانید به ساحت مقدس مهدی موعود ( عج ) تجاوز کنید.

لذا اگر نظاره می کنید که امروز بعضی از سیاستمداران در جمهوری اسلامی مطرح می کنند که اما فقیه انتخابی می باشد نه انتصابی ، و می گویند که اما فقیه بایستی به صورت شورایی اداره گردد یا با رأی مردم و به رأی مستقیم مردم قرار بگیرد ، ناشی از این می باشد که بایستی ولایت فقیه زده گردد.

فوکویاما که از هواداران تحت فشار دادن و تغییر رژیم در عراق بود، از اولین کسانی بشمار می رود که در مورد این مساله دچار تردید گردید و سرانجام با آن به مخالفت پرداخت.
مجله «نیو ستیتزمن» در این مورد و در معرفی کتاب «پس از نومحافظه کاران» فوکویاما می نویسد: فوکویاما پیش و پس از ١١سپتامبر، خواستار فشار بر عراق بود اما هر چه به حمله نهایی نزدیکتر شدیم، بیشتر در مورد موضع خود دچار تردید گردید. این مجله می افزاید بایستی در نظر گرفت که نومحافظه کاران، تنها هواداران جنگ عراق نبودند، بلکه روشنفکرهای چپ امریکایی، بسیاری از دمکراتها و جمهوریخواهانی که غیر از نومحافظه کاران نبودند، طبل جنگ را بصدا در آوردند.پیروزی سریع آمریکاییها در پس گیری کویت، عملیات کوزوو و شکست دادن طالبان باعث شدند که نومحافظه کاران تغییر رژیم در عراق را نیز ساده بپندارند. فو کویاما می گوید در مورد مساله سلاحهای کشتار جمعی در عراق به شدت غلو شده بود. آمریکا در حمله به عراق، حتی به نظر هم پیمانانش اهمیت نداد و استثنا بودن خود را مطرح نمود.
آخرین درس از اقدام نظامی علیه عراق این بوده که دولت کنونی آمریکا، در اداره روز به روز سیاست های خود در مورد عراق ناتوانی زیادی نشان داده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تحلیل پیامدهای معنوی ایثار و شهادت در توسعه جامعه اسلامی
  • تحلیل تاثیر فرهنگ ایثار شهادت در ژئوکالچر شیعه
  • ارائه استراتژی مناسب جهت تقویت ماندگاری ایثار و شهادت

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه