عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده مورد مطالعه

شهر ماسال با مساحتی برابر 447/622 کیلومترمربع  می باشد که از شمال به شهرستان رضوانشهر، از جنوب و شرق به شهرستان صومعه سرا  از مغرب به استان اردبیل محدود می باشد. این شهر بین 48 درجه و 43 دقیقه تا 49 درجه و 14 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 15 دقیقه تا 37 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته می باشد. در این پژوهش ورودی محور شرق به غرب شهر ماسال مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

1 10 موانع و محدودیتهای پژوهش

در جهان امروز داشتن اطلاعات دقیق و به هنگام یکی از جهات پیشرفت یک کشور به شمار می رود. کشورهای پیشرفته دنیا با درک این موضوع و اینکه اطلاعات دقیق تأثیر موثری در توسعه خواهد داشت، هزینه هنگفتی را در پی یافتن راهکارهای جدید تکنولوژیکی برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و ارائه آن به مراکز علمی و تحقیقاتی بکار می برند. اما در کشور ما این مسئله وجود ندارد یا کمتر پیدا نمود می گردد. بزرگترین مانع در سر راه تحقیقات علمی در کشور ما در اختیار نداشتن اطلاعات و منابع به روز با شرایط واقعی می باشد که معمولا با عدم همکاری مسئولین در ارائه اطلاعات، عدم همکاری شهروندان، عدم نهادینه کردن فرهنگ مطالعات میدانی در بین شهروندان، نبود منابع کتابخانه ای، ضعف در به اشتراک گذاشتن اطلاعات در اینترنت و. . . مواجه می شوند.

 

1 11  واژه ها و مفاهیم

شهر: مجموعه ای از احجام و فضاهایی که بر روی هم کالبد منسجم و پیوسته ای را تشکیل می دهند ورودی: محلی برای گذر که پس از عبور از آن احساس دخول به مکانی جدید القا می گردد. (پاکزاد، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، 1386)

فضای شهری: مانند عناصر بافت شهر می باشد که در ادوار مختلف به همراه تایخ یک ملت به وجودمی آید، شکل می گیرد و دگرگون می گردد. (وزین، ساماندهی شهری، 1378)

فضا: یک مقوله بسیار عام می باشد، فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام مرتحل زندگی احاطه کرده می باشد. (ریچارد هدمن و اندرو یازوسکی، 1371، ص 67)

خیابان: نوعی گذر گاه ارتباط دهنده و اغلب قسمتی از بافت شهری می باشد که محل تردد یا عبور وسایل نقلیه و یا عابرین می باشد. (قریب، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، 1376)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه