عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

گذر زمان جبر را وارد می کند، جبری که معماران و مخاطبان را از معماری سنتی جدا و یا دور می کند. این جبر می تواند جبر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک و یا سیاسی باشد. به هر حال موجودیت جبر در تمامی موارد فوق بر اثر گذر زمان می باشد. هنر و معماری همیشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معین و شناخته شده ای می باشد و پیوندی استوار، ثابت و ناگسستنی با فرهنگ، الگوهای رفتاری و ارزش های جامعه دارد. به همین دلیل می باشد که سبک های معماری هر دوره، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره به شمار می رود، همچنانکه تغییرات در معماری با تغییراتی که در سایر عرصه های زندگی به وقوع می‎پیوندد متناسب می باشد و این تغییرات لازمه معماری پویا و زنده می باشد تا بتواند نیازهای جدید بشر را پاسخگو باشد. هر سبک جدید معماری بر اصول، روش ها و سنت های سبک های پیشین استوار می باشد و به همین علت می باشد که بین سبک های گوناگون معماری در گذشته ارتباط ای محکم هست به طوری که مرزبندی در بین آنها دشوار به نظر می رسد. این نزدیکی اصول و روش های معماری در بین سبک‎های مختلف نشات گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهای رفتاری مشابه افراد جامعه می باشد که با اندک تغییرات در شیوه های جدید زندگی و فرهنگ مردم که ریشه در زمان دارد، به علت پاسخگویی به نیازهای جدید باعث به وجود آمدن سبک های معماری می شده می باشد. در نتیجه بایستی گفت که زمان همیشه در حرکت می باشد و آن قومی موفق می باشد که نیازهای معماری جامعه را درک کند و زمان و مکان جامعه خود را بشناسد. هدف در این مقاله مطالعه اندازه اهمیت طراحی ورودی در آرامش زندگی بشر در محیط زندگی اش می باشد. آن چیز که در ورودی مهم می باشد تاثیری می باشد که این فضا می تواند بر محیط کالبدی اطراف خود داشته باشد. این که چگونه نحوه شکل گیری ورودی می تواند به خلق محیطی مطلوب و دستیابی به اصول ارزشمند در طراحی شهر بیانجامد، هدف این پژوهش می باشد. ورودی درشهر مفاهیم بسیاری را به دنبال خواهد داشت. مسائلی از قبیل: نحوه دسترسی، تاثیر در نمای شهری، زیبایی، امنیت، حریم، آسایش اقلیمی، آرامش محیطی، دید، دعوت کنندگی و مساله مهم فرهنگ که تاثیرگذار و تاثیرپذیر در مفهوم ورودی در طراحی شهر و محیط شهری مطلوب می باشد. لذا هدف، طراحی ورودی یک شهر به عنوان پیش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهیم بالا برای دستیابی به معنای مطلوبیت می باشد. در اینجا به مواردی که در این زمینه به پژوهش پرداخته شده می باشد تصریح می‎گردد:

-دکتر محمدرضا نقصان محمدی  وپریسا ریسمان باف 1392 در مقاله ای تحت عنوان :مطالعه فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایداربه این نتایج دست یافته اند:

در گذشته ورودی شهر، مفصل اتصال دهنده فضای مصنوع داخل و فضای طبیعی خارج شهر بود. برهم خوردن سلسله مراتب فضایی در نظام کالبدی شهرها به دلیل مدرنیزه شدن، فضاهای ورودی شهر را دچار بی هویتی و نابسامانی نمود. نخستین فضای برخورد مسافران با شهر، ورودی آن استاین فضا بایستی در شکل‎گیری خاطرات جمعی و تصورات ذهنی آنها موثرباشد. در آینده با گسترش شهر به سمت بیرون، فلکه و بلوارهایی که امروزه ورودی شهر هستند، در درون آن جای می گیرند و به یک معضل شهری تبدیل می‎شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد