پایان نامه ارشد

مقاله فارسی رایگان تعیین مصادیق جنگ نرم -دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : ژئوکالچر در علوم استراتژیک، جایگاه هر کشور از ابعاد مختلفی مطالعه می گردد، مانند: جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر ایران-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران قسمتی از متن پایان نامه : دوم، مقصود و کاربرد این تأثیرگذاری ، «دگرگونی هویت فرهنگی» و « تخریب الگوی سیاسی» می باشد. سوم، ابزار اعمال ادامه مطلب…

By 92, ago