پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد-تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال)

عنوان کامل پایان نامه :  تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال) قسمتی از متن پایان نامه : اقلیم شناخت  نوع اقلیم یک ناحیه براساس دیدگاههای منطقه ای و محلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه-راهکارهای توسعه ژئوتوریسم(مطالعه موردی تنگه واشی)

عنوان کامل پایان نامه :  راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی) قسمتی از متن پایان نامه : تعیین منطقه آسایش به روش اوانز آسایش بشر شرایطی می باشد که از نظر حرارتی دست ادامه مطلب…

By 92, ago