عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیم

شناخت  نوع اقلیم یک ناحیه براساس دیدگاههای منطقه ای و محلی قابل مطالعه می باشد. پژوهش منطقه ای بایستی با در نظر داشتن شناخت جریانات جوی و توده های هوایی در مقیاس بزرگ که ناحیه را مورد تاثیر قرار می دهند، صورت پذیرد و شناخت محلی نیز با در نظر داشتن عناصر آب و هوایی و تجزیه و تحلیل پارامترهای هواشناسی امکانپذیر می باشد.

شهرستان ماسال در قسمت جنوب غربی حاشیه دریای خزر واقع گردیده و حاشیه غربی و جنوب غربی این محدوده را نواحی کوهستانی فراگرفته اند. جریانات عمومی فشار هوا نشان می دهد که این محدوده از سمت شمال و شمال شرق در دوره سرد سال تحت تاثیر جریان  پرفشار سیبری بوده و در این دوره هوای سرد و بری قطبی به سوی این ناحیه هدایت می گردد.

–  درجه حرارت

درجه حرارت یا دما عبارتست از اندازه گیری انرژی گرمائی که در داخل خاک و هوای قابل سنجش می‎باشد و تمام ارگانیسم ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند. (جعفر پور، 1377، ص 33)

مقصود از رژیم حرارتی تغییر عوامل دمای هوا بر حسب زمان در طول سال میباشد و همچنین افزایش ارتفاع باعث کاهش دما میباشد و عامل تعدیل کننده درجه حرارت می باشد برای رژیم حرارتی می توان از طول دوره کوتاه مدت تری بهره گیری نمود زیرا دما بر خلاف بارندگی دارای تغییرات سالانه خیلی زیاد نیست و تغییرات ماهانه آن از سالی به سال دیگر خیلی زیاد نمی باشد. در طول ماه های تابستان هوای ماسال با وجود اینکه از لحاظ درجه گرما از بسیاری نواحی کشورپایین تر به نظر می رسد اما به علت وجود رطوبت فراوان و حالت شرجی که در طول تابستان هست از نظر شدت گرما ناراحت کننده و برای اشخاص غیر بومی غیر قابل تحمل جلوه می کند. دامنه محدودیت های دمایی در واحدهای جلگه ای و کوهپایه ای ماسال نوع کشت و نوع نظام زراعی و معیشتی را تحت تاثیر خود قرار داده می باشد. معدل درجه حرارت در شهرستان ماسال 8/15 سانتیگراد می باشد. میانگین حداکثر درجه حرارت سالانه 9/20 درجه و معدل حداقل درجه حرارت سالانه نیز 11 درجه سانتیگراد محاسبه شده می باشد

بارندگی

از نظر بارندگی ماهیانه در ایستگاه شاندرمن بیشترین بارندگی در ماه مهر با 2/150 میلی متر و کمترین بارندگی در ماه تیر با 4/50 میلی متر می باشد. در ایستگاه شاندرمن هیچ ماهی باران کمتر از 50 میلی متر نداشته و همه ماههای سال دارای بارش بیش از 50 میلی متر می باشد.

 

تبخیر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از لحاظ  اندازه تبخیر در محدوده مورد مطالعه، مجموع تبخیر سالانه در محدوده مورد مطالعه 6/958 میلیمتر بوده که از این اندازه بیشترین تبخیر به ماه تیر با 5/168 میلیمتر و کمترین آن به ماه دی با 8/31 میلیمتر اختصاص دارد. (منبع: سازمان هواشناسی استان گیلان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه