عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– ژئوتوریسم ماجراجویانه

 • ژئوتوریسم براساس ماجراجویی یکی از شاخه های جوان پسند و جذاب ژئوتوریسم می باشد که تا به حال به علت ناشناخته ماندن آن فرصتی برای بهره گیریٌ نسل جوان کشور از آن فراهم نشده می باشد. در این نوع گردشگری صحنهٌ نمایش همان فرایندهای ژئومورفولوژیایی و چشم اندازهای زمین شناختی می باشد که تبدیل به محلی برای فعالیت های دلهره آور و پرهیجان می گردد. در شکل زیر به چهار زمینهٌ ژئوتوریسم ماجراجویانه تصریح شده می باشد. (حاج علیلو، 1391، ص67)

ژئوتوریسم پایدار

 • ژئوتوریسم پایدار توریسمی می باشد که با بهره گیری از امکانات محلی و با کمک مردم بومی توسعه می یابد. با مدیریت منابع و گردشگری، می توان امیدوار بود که آیندگان نیز از کیفیت بالا و ارزش های حفاظتی مناطق بهره ببرند. (حاج علیلو، 1390، ص 182)
 • مباحثی زیرا فنون کنترل و محدود کردن آثار بهره گیری از محیط، حداکثر بازدید، حداقل ضرر به منطقه، مدیریت گردشگری منطقه یا سایت، راه کارهای ارتقای کیفیت گردشگری، و مطالعه تأثیر گردشگری در حفظ تنوع زیستی و توسعهٌ جوامع محلی ( حمایلی مهربانی، 1386)
 • در توسعهٌ ژئوتوریسم پایدار و ژئوپارک ها اهمیت دارند. این امر در بسیاری از موارد نیاز به کارهای پژوهشی دارد. خصوصیات مناطق از مکانی به مکان دیگر تفاوت می کند. (حاج علیلو، 1390، ص 182)

 

2-22- ابزارهایى مورد بهره گیری در تفسیر ژئوتوریسم و ژئوسایت ها

 • عکس :

ابزار قدرتمندى براى نشان دادن یک ژئوسایت و ویژگى هاى آن می باشد یک عکس خوب ودقیق مى‎تواند حجم زیادى از اطلاعات را ارائه داده و از توصیفات طولانى براى تبیین و تفسیر یک پدیده زمین شناختى جلوگیرى نماید.

 • کتابچه هاى راهنما:

مى توان اطلاعات پایه وبرخى ویژگى هاى مهم یک ژئوسایت را به همراه تصاویر وطرح هاى توجیهى در قالب یک کتابچه یا بروشور کوچک وسبک در اختیار بازدیدکنندگان قرارداد. اینگونه کتابچه ها به دلیل راحتى حمل وسرعت در دسترسى به اطلاعات اولیه بسیار مورد علاقه گردشگران می باشد.

 • نقشه مسیر ونقاط :

نقشه ها با نشان دادن محل قرار گرفتن ژئوسایت ها و همچنین مسیرهاى ژئوتوریسم یکى از ابزارهاى مهم ومفید براى گردشگران هستند که مى توانند بسته به بزرگى منطقه مقیاس هاى گوناگونى داشته ودر آنها از نمادها ونشان هاى گرافیکى براى گویاتر شدن و آسان تر شدن کاربرد بهره گیری گردد.

 • فیلم:

تهیه فیلم هاى کوتاه وبلند مستند از ژئوسایت ها همراه با یک متن ساده ومختصر ابزار خوبى براى معرفى آن ژئوسایت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی ژئوپتانسیل‌ و ژئومورفوسایت های شهرستان فیروزکوه منطقه تنگه واشی
 • شناخت توانمندی های بالقوه و بالفعل ژئوتوریسم درشهرستان فیروزکوه
 • مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تنگناهای توسعه ژئوتوریسم در منطقه تنگه واشی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه