عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

– رطوبت نسبی

رطوبت نسبی عبارت می باشد از نسبت اندازه رطوبت مطلق موجود در هر حجمی از هوا با دمای نسبی به حداکثر رطوبت مطلقی که همان حجم از هوا در همان دما می تواند داشته باشد. مسلم می باشد که اندازه نم نسبی برابر و یا کمتر از واحد می باشد اما برای اظهار آن درصد آن را در نظر می گیرند (جعفر پور 1377، ص 153).

درجدول ضمیمه بیشترین اندازه متوسط رطوبت ماهانه مربوط به آبان ماه با 84 درصد وکمترین آن مربوط به تیرماه به اندازه 74 درصد میباشد. اندازه متوسط رطوبت نسبی سالانه 4/79 درصد گزارش شده می باشد. استقرار شهرستان ماسال در جنوب تالاب انزلی و در ناحیه جلگه‎ای استان گیلان سبب شده که این شهرستان همواره برخوردار از رطوبت هوا به اندازه بالا باشد و حداکثر رطوبت نسبی 98 درصد و حداقل آن 45 درصد گزارش شده می باشد.

ساعات آفتابی

متوسط ماهانه ساعات آفتابی در ایستگاه انزلی 7/1780 ساعت در سال که حداکثر آن با 2/254 ساعت در تیر ماه و حداقل آن با 8/87 ساعت درفوریه (بهمن) نظاره می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-6 خاک

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه