عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

زنبور داری

شهرستان ماسال با در نظر داشتن وضعیت طبیعی خود می تواند به یکی از قطبهای مهم در امر پرورش زنبور عسل تبدیل گردد. که این امر متاسفانه تا به حال تحقق نیافته می باشد و آمار شهرستان نمایانگر این واقعیت می باشد که پرورش زنبور عسل از طریقه رو به رشدی برخوردار نبوده و در طی 4 سال گذشته تولید آن نزول داشته می باشد. لذا در برنامه توسعه شهرستان بایستی دست به اقداماتی زد که این بخش به حالت رشد رسیده و فعال گردد، برای این مقصود اقدامات زیر پیشنهاد می گردد. تقویت تعاونی زنبورداران منطقه آموزش مناسب برای زنبورداران در خصوص زمان مناسب کوچ و مهاجرت به مناطق دیگر و بهره گیری درست از داروهای موجود- فراهم کردن نهاده ها و سایر امکانات مورد نیاز در بخش زنبورداری برای زنبورداران منطقه براساس آمار  سال 1381 تعداد کندوهای عسل در شهرستان حدود 1794 عدد بوده که نسبت به سال 1379 با کاهش 46 درصدی روبرو بوده و اندازه تولید عسل نیز در سال 1381 حدود 5/16 تن بوده که نسبت به سال 1379 حدود 48 درصد با رشد منفی روبرو بوده می باشد با در نظر داشتن کاهش تولید عسل نیز در شهرستان نظاره می گردد که این امر ناشی از عوامل زیر می باشد:

– نبود تعداد داروهای مورد نیاز زنبورهای عسل

-عدم مهاجرت زنبورداران به مناطق شهد خیز استانها و شهرستانها و عدم ارائه خدمات یارانه ای از قبیل: موم و شکر به زنبورداران. (منبع قبلی)

 

3-3-6 شیلات

شهرستان ماسال به جهت دارا بودن در اقلیم مختلف شامل منطقه سرد و خشک کوهستانی و معتدل جلگه ای و کوهپایه ای و همین گونه منابع آبهای سطحی شامل : رودخانه و چشمه های جاری و سفره های غنی آبهای زیر زمینی  دارای استعداد و پتانسیل های بالقوه زیادی در زمینه توسعه آبزی پروری را دارا می‎باشد. شهرستان با دارا بودن دو رودخانه با دبی حداقل 15 لیتر در ثانیه، دارا بودن شاخه های متعدد فرعی که در مناطق بالادست و کوهستانها به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و همین گونه منابع تامین آب کافی و با کیفیت مطلوب و مهمتر از همه دارا بودن  راه ارتباطی مناسب شرایط خوبی به مقصود پرورش ماهیان سرد آبی قزل آلا را دارا می باشد. در سال 1381 تعداد مزارع پرورش تولید آبزیان گرمابی در شهرستان حدود 10 مزرعه بوده که نسبت به سال 1379 حدود 11 درصد افزایش یافته و مسافت مفید اندازه تولید در تن آبزیان گرمابی حدود 42 تن بوده که نسبت به سال 1379 حدود 78 درصد افزایش داشته و اندازه اشتغال در سال 1381 در زمینه آبزیان حدود 4 نفر می باشد که نسبت به سال به سال 1379 حدود 44 درصد افزایش داشته می باشد. بطور کلی ماهیان گرمابی در این شهرستان در مکانهایی شامل استخرهای خاکی و آبندانهای طبیعی و نیمه طبیعی پرورش می یابند. (منبع قبلی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه