تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) ورودی همخوانی دارد پس فرض اول رد می گردد.

 

فرضیه دوم: ورودی شهر ماسال با توقعات موردی (پذیرندگی، خوانایی، تشخص) همخوانیندارد.

هماتطور که در فصل قبل تبیین داده گردید توقعات موردی ورودی شامل سه ویژگی پذیرندگی، خوانایی وتشخص می باشد که در راستای ارزیابی فرضیه بایستی هرکدام از ویژگیهای فوق مورد مطالعه قرار گیرد.

1-پذیرندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زمان ورود به هر شهر اولین توقعی که هر فرد در ذهن خود دارد حس پذیرفته شدن می باشد، یعنی شخص انتظار دارد که در بدو ورود با فضائی مواجه گردد که به او خوشامد می گوید. پذیرندگی از دوراهبرد راحتی و دلبازی بهره می گیرد برای ایجاد حس راحتی دسترسی سریع وآسان به نقاطی، اعم از رستوران، فروشگاه مواد غذای و سوغات ومانند آن بایستی به راحتی ممکن باشد. مطالعه وپیش بینی نیازهای مسافرین و نیز ساکنین محل و مابقی کاربریهای لازم برای آنان بایستی در کنار ورودیها در نظر گرفته گردد در محدوده مورد مطالعه ما شاهد دسترسی سریع اما غیر آسان هستیم در واقع در بعضی نقاط دسترسی به خدمات ذکر گردیده از طریق گذر از جاده ای خاکی که در بسیاری از روزهای سال با بارش باران دسترسی را با مشکل مواجه نموده می باشد انجام می گردد. همچنین بعلت در نظر نگرفتن محل توقف برای وسیله نقلیه در کنار معبر، توقف وسیله نقلیه برای بهره گیری از این خدمات نامناسب می باشد

از لحاظ مطالعه امکانات رفاهی ورودی شهرماسال دارای خدماتی مانند سرویس بهداشتی، واحدهای خرده فروشی، نانوایی، میوه فروشی، اغذیه فروشی، قهوه خانه می باشد.

همچنین یکی دیگر از راهبردهای رسیدن به پذیرندگی در ورودی دلبازی می باشد که این حس از طریق حضور عناصر طبیعی وحفظ تقویت دیدها ومناظرایجاد می شودودرورودی ماسال بایستی گفت که وجود عناصر طبیعی که بتواند فضارادلپذیر کرده وبه صورت تدریجی ورودی را به محیط مصنوع تبدیل کند هست واز طرفی وجود کاربریهای خدماتی ؛ تجاری، اداری و. . . . که به شکل ناموزون وبدون در نظر گرفتن زیبایی استقرار یافتن، موجب گشته که بعد از ورود از منطقه سرسبز ورودی شهراز اندازه دلبازی آن کاسته گردد. پس اینگونه نتیجه گرفته می گردد که ورودی شهر ماسال پذیرنده می باشد.

 

2- خوانائی

یکی از مهمترین ویژگی های هر ورودی خوانایی آنان می باشد که سه راهبرد وضوح مسیر، راهبری ونظم را شامل می گردد

-وضوح مسیر: برای اینکه مسیری خوانا باشد آغاز بایستی دارای وضوح کافی بوده و به راحتی رانندگان را هدایت کند. ادامه مسیر بایستی در روز و شب کاملاً قابل رؤیت بوده و خالی از هرگونه مانع مزاحم برای دید باشد تا ایجاد مشکل و خطر نکند. به همین دلیل تنظیم شیب ها و انحنای مسیر جاده طبق اصول طراحی راه ها به نحوی که دید و منظر را مخدوش ننماید. اهمیت زیادی دارد.

در ورودی شهر ماسال توپوگرافی زمین از ثبات خاصی پیروی می کند وهیچ پستی وبلندی که رویت مسیر را با اختلال هموار کند وجود ندارد. همچنین در طول مسیر ورودی ماسال وجود یک پیچ کاملا مشهود می باشد وجود این پیچ  در مسیر ورودی موجب شده که فرد ورودی از فضای پشت آن بی خبر بوده ودرجریان ورودی بدون آگاهی قدم می گذارد. در مسیر ورودی ماسال وضوح کافی در روز هست و این به دلیل عریض بودن معبر ورودی و عدم وجود عناصر مصنوع وکالبدی به صورت متراکم، می باشد که هیچگونه تاثیری بر زاویه دید رانندگان در مواجه با این شهر ندارد وفقط در ساعاتی از عصر هر روز تابش خورشید به صورت مایل از جلو تابیده ودر دید افراد اندکی اختلال ایجاد می کند. اما درخصوص وضوح در شب بایستی گفت که در ابتدای ورودی شهر فاقد سیستم روشنایی مناسب بوده وتعدادی از ابزار روشنایی در حاشیه ورودی شهر در لابلای درختان قرار گرفته ودر هنگام تاریکی شب کارآیی لازم را ندارد. در بعضی از نقاط که پیاده روها را می توان تشخیص داد نورپردازی سلیقه ای بوده وهر فرد بر اساس سلیقه خود اقدام به طراحی روشنایی جلوی ملک خود کرده می باشد.

وضوح مسیر تنها در گرو قابل رویت بودن مسیر نیست بلکه بایستی حتی الامکان از ایجاد موانع مزاحم دید جلوگیری گردد. پارک خودروها در حاشیه باند سواره بخصوص در تقاطع ها وخروجی ها یکی دیگر از عواملی می باشد که دراین ورودی رعایت نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد