تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق  به غرب  ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

تشخص

نکته کیفی مهمی که مشکل اصلی ورودی شهرهای ما می باشد عدم تشخص می باشد. الگوی بی مأخذی که در تمام شهرهای ما چه ساحلی چه کوبری و چه کوهستانی تقلید می گردد جوابگوی نیازهای این شهرها نیست. ورودی شهر نشانگر هویت و شخصیت یک شهر می باشد و نمی توان با ایجاد فلکه و بلوار، چند تابلو یا مجسمه آن را تعریف نمود. نمی توان از اینکه شهر، توریستی یا مذهبی یا صنعتی باشد صرفنظر نمود. برای تحقق تشخص خاص هر ورودی لازم می باشد که ورودی نماد چهره و شخصیت شهر باشد.

به همین دلیل از تقلید ورودی سایر شهرها جداً بایستی پرهیز گردد و مسیر ورودی منطبق با توپوگرافی و کاراکتر طبیعی محل باشد. ورودی هر شهر بایستی سبک و مصالح بومی معماری در محل را معرفی کرده. صنعتی یا توریستی بودن شهر را نشان دهد. سیلوئت هر شهر دارای نشانه ها و عناصر خاصی چه طبیعی و چه مصنوعی می باشد که در قدیم سواد شهر خوانده می شده و به مسافر اطلاع می داد که به آن شهر خاص رسیده می باشد.

مسافرین و ساکنین شهر هنگام ورود توقع دارند که از شهر آن چیزی را در ذهن خود دارند. ببینند از این رو این همانی و تطبیق چهره ورودی با تصویر ذهنی افراد اهمیت زیادی دارد. به همین جهت حفظ نقاط خاطره انگیز اعم از بناها یا عرصه های طبیعی مانند تپه، آبگیر، چشمه و مانند آن به تقویت تصویر ذهنی آنان کمک زیادی می کند. نیز حفظ نحوه ساخت و سازها به روش های سنتی و بومی محل تأثیر بسیاری در حس این همانی با فضا دارد. حفظ خطوط توپوگرافی و پوشش گیاهی بومی و حال و هوای طبیعی محل نیز برای ارضاء حس این همانی افراد اهمیت زیادی دارد.

در این مورد همانگونه که قبلاً هم تصریح گردید بایستی تصویر ذهنی افراد از هر شهر و توقعات آنها چه توسط ساکنین و چه توسط مسافرین و گردشگران شناسایی شده و در طراحی ورودی مورد توجه قرار گیرد.

نکته مهم دیگری که اغلب از آن غفلت می گردد این می باشد که با توسعه شهر، ورودی به بخشی از داخل شهر تبدیل می گردد و محل جدیدی تأثیر ورودی را می بایستی. این انعطاف و تبدیل پذیری بایستی در طراحی ورودی ها به گونه ای اعمال گردد تا زمانی که این بخش به شهر می پیوندد ضمن اینکه قابلیت ادغام با بافت را داشته باشد شخصیت و خاطره آن از میان نرود. کاربری ها و کالبد جداره ها و احجام بایستی قابلیت تبدیل در جهت رفع نیازهای داخل شهر را داشته باشند. و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در آنها، دانه های شاخص و کابری های خاص محل برای حفظ هویت  و خاطره آن حفظ شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ورودی ماسال این نکته کاملا مشهود می باشد که هیچ بهره گیری ای از پتانسیل های محلی برای طراحی ورودی نشده می باشد در واقع هیچ تمهیدی برای طراحی ورودی انجام نشده صرفا مسیری انتخاب شده تا وسایل نقلیه بتوانند مسیری کوتاهتر را برای ورود به شهر طی کنند. همین امر موجب حضور بشر‎های ناآگاه از اهمیت ورودی در محیط شده و هر گونه که سلیقه شان اجازه دهد به تغییر محیط به نفع خود اقدام می کنند.

در مسیر ورودی ماسال تنها نشانه ای که از معماری بومی ومحلی دیده می گردد سقف های شیروانی برروی بناها می باشد. همچنین بهره گیری از  شاخص های طبیعی مانند مزارع سرسبز ودر حاشیه درختان بلند، در محل کاملا منسوخ شده  دلیل آن این می باشد که حفظ محیط طبیعی برای مالک صرفه ای نداشته وبه دلخواه خود اقدام به ساخت بنای تجاری در کناره معبر کرده تا از بهره اقتصادی بیشتری برخوردار گردد. تمامی این عوامل موجب گشته تا در کالبد ورودی ماسال هیچ عنصر نمادینی از شهر که تشخص ویژه ای  به ورودی بدهد دیده نشود. راهبرد بعدی در تشخص درون به ورودی، تأثیر انگیزی می باشد که از بسیاری جهات شباهت به نمادین بودن دارد اما در تأثیر انگیزی به دنبال ایجاد تأثیر وتصویری ماندگار از این ورودی در ذهن فرد وارد شده به شهر می باشیم. تأثیر انگیزی در کالبد می تواند توسط بهره گیری از مصالح مصرفی بومی _ محلی در ساخت وسازها نمایان گردد. در ورودی شهر ماسال همانند سایر نقاط ایران خصوصا شمال سبک معماری بومی منطقه دیگر تکرار پذیر نیست ومصالح مصرفی آن نیز دیگر بهره گیری نمی گردد در واقع بهره گیری از چوب وکاهگل در ساخت وساز منازل دیگر رواج ندارد اما برای تأثیر انگیزی در خاطر افراد ورودی می توان به صورت نمادین نمونه ای از یک مکان با مصالح وسبک معماری قدیمی را در فضاهای گم شده ورودی احداث نمود. منطقه مورد مطالعه جزء مناطقی می باشد که تازه تبدیل به شهر شده ودر گذشته روستا ها با مزارع فراوان به جای آن قرار داشت بنابر این در این منطقه نمی توان بنای با ارزش تاریخی پیدا نمود که حفظ آن به تأثیر انگیزی ورودی کمک کند ودر نهایت به ورودی تشخص بخشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) و با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباقدارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه